το σύστημα ΠΟΠ (πληρώνω όσο πετάω)

το σύστημα ΠΟΠ (πληρώνω όσο πετάω)
Με βάση την εμπειρία δεκαετιών σε πόλεις της Ευρώπης και του κόσμου, τα συστήματα ΠΟΠ διακρίνονται σε:
- Χρέωσης με βάση τη σακούλα
- Χρέωσης με βάση τον όγκο και/ή τη συχνότητα αποκομιδής του κάδου
- Χρέωσης με βάση το βάρος της σακούλας ή του κάδου
Στην τρίτη κατηγορία συνήθως υπάρχει εφαρμογή RFID (ταυτοποίηση μέσω ραδιοσυχνότητας) σε σακούλες ή κάδους. Η υλοποίηση συστημάτων ΠΟΠ ενδείκνυνται περισσότερο σε χωριά ή γειτονιές με μονοκατοικίες.
Για όποιον ενδιαφέρεται περισσότερο, υλικό υπάρχει στην ιστοσελίδα σχετικού προγράμματος:

Δεν υπάρχουν σχόλια: