ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΌ ΚΑΦΕΝΕΊΟ

Πολιτιστικό Καφενείο
Ο Κοι.Σ.Π.Ε «διαδρομές», ιδρύθηκε το 2006 και ανήκει στον 10ο Τομέα Ψυχικής Υγείας. Η ιδέα για τη σύστασή του προήλθε από το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας και υλοποιήθηκε με τη συνεχή υποστήριξή της.  
Πρόκειται για ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με περιορισμένη ευθύνη των μελών του. Έχει παραγωγική – εμπορική ιδιότητα και συγχρόνως αποτελεί μονάδα ψυχικής υγείας με σκοπό την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.
  • www.koispediadromes.gr

Οι αρχές της περμακουλτούρας .

Free downloads

Essence of Permaculture

Essence of Permaculture

A summary of permaculture concept and principles taken from Permaculture Principles and Pathways Beyond Sustainability by David Holmgren.

It contains an introduction to permaculture, thoughts about the future of the movement and the values and use of the permaculture principles. A great way to expand your knowledge in preparation for the full length book. This PDF eBook contains interactivity that is best viewed usingAdobe Reader.
Available in the following languages – free to download and share.