Κοινωνική Οικονομία

 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Συνενώνουν δυνάμεις ανθρώπων Δημιουργούν θέσεις εργασίας
Στηρίζουν  την τοπική ανάπτυξη.

   To Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων (ΕΥΚΕΚΟ) και του Τμήματος Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Συνοχής,  υλοποιεί το νόμο 4019/2011 «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα», όπως έχει τροποποιηθεί με το νόμο 4052/2012 (άρθρο 138 παράγραφοι  Δ και ΙΓ).
Σε μια τόσο δύσκολη οικονομική και κοινωνική συγκυρία, ο συγκεκριμένος νόμος και η εφαρμογή του αναμένεται να βοηθήσει στη συνένωση των κοινωνικών δυνάμεων προς την κατεύθυνση της δημιουργίας Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα για τα άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Τι είναι η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ;

Η Συνεταιριστική Δεκαετία (2011 - 2020)

Η Συνεταιριστική Δεκαετία (2011 - 2020)


Η Συνεταιριστική Δεκαετία (2011-2020) είναι ένα αναπτυξιακό σχέδιο, που συντάχθηκε από την Διεθνή Συμμαχία του Συνεργατισμού (Συνεταιρισμών), δηλαδή το International Cooperative Alliance-ICA, που στηρίζεται στα πολύ καλά διεθνή επιτεύγματα του Διεθνούς Έτους Συνεργατισμού 2012.
Η «Συνεταιριστική Δεκαετία» σηματοδοτεί την έναρξη μιας παγκόσμιας εκστρατείας για να περάσει το συνεταιριστικό μοντέλο επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ένα νέο επίπεδο, ώστε, μέχρι το 2020, η συνεταιριστική μορφή επιχειρηματικότητας να έχει γίνει:
 • Η ταχύτερα αναπτυσσόμενη μορφή επιχειρηματικότητας.
 • Το μοντέλο που θα προτιμάται από τους ανθρώπους.
 • Το μοντέλο το οποίο θα απολαμβάνει μια αναγνωρισμένη και ηγετική θέση στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.
Η «Συνεταιριστική Δεκαετία» βρίσκεται εντός ενός πλαισίου πολλών παγκοσμίων κρίσιμων τάσεων, μεταξύ των οποίων: Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της εξάντλησης των πόρων, Ο ασταθής χρηματοοικονομικός τομέας και η καταγραμμένη αύξηση της εισοδηματικής ανισότητας, Το αυξανόμενο παγκόσμιο κενό διακυβέρνησης και Η νέα γενιά, η οποία εμφανίζεται ως λιγότερο προνομιούχα.
Ο κ. Λουκάς Μπρέχας, του Δικτύου ΚΑΠΑ, που έκανε την ελληνική μετάφραση της «Συνεταιριστικής Δεκαετίας», επισημαίνει ότι το σημείο εκκίνησης, της στρατηγικής για ένα καλύτερο παγκόσμιο συνεταιριστικό μέλλον, είναι η ισχυρή αξίωση, την οποία οι συνεταιρισμοί γνωστοποιούν στον κόσμο, ότι «διαθέτουν το συνεργατικό μοντέλο, το οποίο είναι ένα μοντέλο επιχειρηματικής δραστηριότητας που είναι καλύτερο από αυτό που σήμερα αποτυγχάνει.

Ιδέες & Καλές Πρακτικές των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

Ιδέες & Καλές Πρακτικές των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων«Δε χρειάζεται να είσαι σπουδαίος για να κάνεις την αρχή.Αυτό που χρειάζεται είναι να κάνεις την αρχή στο να γίνεις σπουδαίος» | JoeSabah, Συγγραφέας - Εκδότης |
Οι επιχειρήσεις του Τρίτου Τομέα της Οικονομίας καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο πολιτικό-κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον και να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα ανθρώπινων και κοινωνικών αναγκών, που βρίσκονται εκτός της συμβατικής αγοράς αγαθών και υπηρεσιών. Εν μέσω της παγκόσμιας αυτής κρίσης, είναι ιδιαίτερα σημαντική η κατανόηση της μεγάλης σημασίας της Κοινωνικής Οικονομίας για τη διατήρηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, καθώς και της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 Οι  Κοινωνικές Συνεταιριστικές  Επιχειρήσεις  (Κοιν.Σ.Επ.),  
όντας η βασική μορφή φορέων της κοινωνικής οικονομίας, μπορούν να αναπτυχθούν σε όλους τους τομείς της οικονομίας, από τον πρωτογενή έως τον τεταρτογενή τομέα, δηλαδή τον αγροτικό τομέα, τον τομέα της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών, με ευρύτητα ειδικών παραγόμενων προϊόντων, αγαθών και υπηρεσιών.

Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να δραστηριοποιηθούν σε τομείς, όπως η αξιοποίηση τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων, η διατήρηση παραδοσιακών επαγγελμάτων και δραστηριοτήτων, η οικολογία, ο πολιτισμός, το περιβάλλον, η εκπαίδευση, οι παροχές κοινής ωφέλειας κ.ά.
Ας δούμε, όμως, αναλυτικότερα τους τομείς δραστηριοποίησης, τις καλές πρακτικές και τις προοπτικές των επιχειρήσεων αυτών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
 • Καλές πρακτικές και Εμπειρία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Παγκοσμίως

Οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις μπορούν να προκύψουν σε οποιοδήποτε τομέα της οικονομίας, εφόσον προάγουν το συλλογικό συμφέρον, την κοινωνική ευημερία, την τοπική ανάπτυξη και την απασχόληση. Παγκοσμίως, έχουν αναπτυχθεί σε διάφορους τομείς, όπως αυτών της υγείας, της παιδείας, του πολιτισμού, της κοινωνικής αλληλεγγύης, της προστασίας του περιβάλλοντος και της πράσινης ανάπτυξης, των συνεταιριστικών τραπεζών κ.ά. 

Nτοκιμαντέρ "ΜΑΖΙ"- Πώς οι συνεταιρισμοί δείχνουν ανθεκτικότητα στην κρίση - ΜΑΖΙ - enallaktikos.gr - Ανεξάρτητος κόμβος για την Αλληλέγγυα, Κοινωνική - Συνεργατική Οικονομία, την Αειφορία και την Κοινωνία των Πολιτών

Πώς οι συνεταιρισμοί δείχνουν ανθεκτικότητα στην κρίση - ΜΑΖΙ --Το Nτοκιμαντέρ ΜΑΖΙ του CECOP - CICOPA Ευρώπης με ελληνικούς υπότιτλους. Πώς οι συνεταιρισμοί δείχνουν ανθεκτικότητα στην κρίση παρουσιάζει το νέο Ντοκιμαντέρ ΜΑΖΙ του CECOP - CICOPA Ευρώπης με παραδείγματα συνεταιρισμών στον τομέα της βιομηχανίας και των υπηρεσιών. Η ταινία αναδεικνύει ενδεικτικά παραδείγματα των μέτρων αναδιάρθρωσης των συνεταιρισμών σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες: το Χυτήριο de l'Aisne, μια επιχείρηση που βρέθηκε σε κρίση και μετατράπηκε σε συνεταιρισμό στη Γαλλία, τον Συνεταιριστικό Όμιλο Mondragon, τον 7ο μεγαλύτερο βιομηχανικό όμιλο στην Ισπανία, τον Muszynianka, έναν συνεταιρισμό παραγωγής μεταλλικού νερού στην Πολωνία και τoν Όμιλο SIS, μια κοινωνική συνεταιριστική κοινοπραξία στην Ιταλία.  enallaktikos.gr - Ανεξάρτητος κόμβος για την Αλληλέγγυα, Κοινωνική - Συνεργατική Οικονομία, την Αειφορία και την Κοινωνία των Πολιτών (ελληνικά) 2930

Μειώνω - Επαναχρησιμοποιώ - Ανακυκλώνω . οι 5 Θεμελιώδεις αρχές .

Μειώνω - Επαναχρησιμοποιώ - ΑνακυκλώνωΕικόνες σαν και αυτήν συναντούμε παντού στην Ελλάδα ! Χάρη όμως σε ενεργούς πολίτες κάτι αλλάζει...

"Μειώνω - Επαναχρησιμοποιώ - Ανακυκλώνω"  Με αυτό το σύνθημα, εφτά έως τώρα συνεταιριστικές και λαϊκής βάσης εταιρείες  ανακυκλώνουν τα απορρίμματά τους, καθαρίζοντας το περιβάλλον και αποκομίζοντας οικονομικά οφέλη , για τους πολίτες και τις κοινωνίες! Ένα πρωτοποριακό οικολογικό εγχείρημα που προσφέρει διεξόδους πραγματικής ανάπτυξης στην πιο ζοφερή μεταπολεμική περίοδο στη χώρα μας. Η πατέντα είναι 100% ελληνική και απασχολεί ήδη πολλές περιοχές, αλλά και διεθνείς οργανώσεις και φορείς!  Όπως θα φαντάζεστε ΔΕΝ απασχολεί την ελληνική πολιτεία...  Της αρκεί το εικονικό success story!

Πρόκειται για :

 1. την Λακωνική Βιοενεργειακή ΑΕ, στη Σπάρτη,
 2. την Αρκαδική Εναλλακτική ΑΕ, στην Τρίπολη, 
 3. την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «Καλλονή - Κελλιά», στην Τήνο, 
 4. τον αστικό συνεταιρισμός «ΜοίκοΝΟΣ», στη Μύκονο,
 5. την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. της Πάτρας ,
 6. την υπό ίδρυση ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. στην Ικαρία  και
 7. την  ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.  ΑΙΓΙΝΑΣ «Χελώνα»

    Οι αρχές της Λακωνικής Μεθόδου Διαχείρισης Απορριμάτων (ονομάστηκε έτσι από τον τόπο πρώτης εφαρμογής και τον εμπνευστή της) είναι σημαντικό να βρίσκονται στα υπόψιν όλων μας, μιας και προσφέρουν την θεωρητική βάση για την εφαρμογή και ανάπτυξη και σε άλλες περιοχές. Και λόγω των συνθηκών που ζούμε αποτελεί μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για να πιστέψουμε ξανά πως μπορούμε να κάνουμε πολλά , ενωμένοι !

 • 5 Θεμελιώδεις αρχές της μεθόδου  - Ο ρόλος του πολίτη - Ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης 

   Τον «προηγούμενο αιώνα» τα απορρίμματα υλικά-προϊόντα, ονομάζονταν «σκουπίδια» και κύριο χαρακτηριστικό τους ήταν η απόρριψη τους σε σύμμεικτη μορφή (οργανικά, χαρτί, πλαστικά, γυαλί, μέταλλα, ξύλο, υφάσματα, αδρανή, τηγανέλαια κλπ.) χωρίς ή με ελάχιστη οικονομική ανταπόδοση ή κίνητρο από τη μεριά της Δημοτικής αρχής ή της Πολιτείας.  Σήμερα μπορούμε να σχεδιάζουμε, να επιχειρούμε και να εφαρμόζουμε τη διαχείριση αυτών των υλικών-προϊόντων μας στο επίπεδο του πολίτη, κατόχου και ιδιοκτήτη με την «Λακωνική μέθοδο» (Σπάρτη, Τρίπολη, Μύκονος, Τήνος, Αίγινα κ.α.). 
 • 1η Θεμελιώδης Αρχή 
 «Ο κάθε πολίτης, επιχείρηση και η κάθε εν γένει νόμιμη ανθρώπινη δραστηριότητα, παράγει σε καθημερινή βάση προϊόντα / απορρίμματα, από ποικιλόμορφα υλικά. Ο κάθε πολίτης, επιχείρηση και κάθε εν γένει -νόμιμη- ανθρώπινη δραστηριότητα από τη στιγμή που έχει διαχωρισμένα ή όχι τα διάφορα υλικά με σκοπό την απόρριψη (κοινώς «σκουπίδια»), είναι κάτοχος και φυσικά ιδιοκτήτης αυτών των προϊόντων-υλικών. Τα υλικά που κατέχει ο κάθε πολίτης δεν είναι απορρίμματα – απόβλητα αλλά χρήσιμα υλικά- προϊόντα με οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική αξία και διάσταση. Ουσιαστικά είναι προϊόντα μιας παραγωγικής οικιακής-αστικής ή και βιομηχανικής διαδικασίας όπου ο κάτοχος- ιδιοκτήτης τους έχει την νομική και ηθική υποχρέωση της διαχείρισης τους απέναντι στο περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία.  Τα υλικά, όσο το δυνατόν πρέπει να αξιοποιούνται πάλι σαν πρώτες ύλες ή πηγές ενέργειας. Η Λακωνική Μέθοδος (διαχείρισης των απορριμμάτων-προϊόντων μας)  Στόχος και επιδίωξη της «Λακωνικής μεθόδου διαχείρισης των απορριμμάτων-προϊόντων μας» είναι πρώτα από όλα η διαμόρφωση της κοινωνικής νοοτροπίας πρόληψης παραγωγής απορριμμάτων αλλά και μηδενικών αποβλήτων. Η «Λακωνική μέθοδος» δεν μπορεί να είναι επιλεκτική στη διαχείριση των διαφόρων ρευμάτων απορριμμάτων ή αποβλήτων. Οφείλει να προσπαθεί να διαχειριστεί όλα τα ρεύματα και να συμμετέχει όσο το δυνατό και εφικτό. Η στενή έννοια του απορρίμματος και των συναφών εθνικών και ευρωπαϊκών νόμων έχουν εφαρμογή μόνο εάν και εφόσον τα υλικά– προϊόντα του πολίτη, συμπεριλαμβανομένου και του όποιου υπολείμματος, ΑΠΟΡΡΙΦΘΟΥΝ ή χαρακτηριστούν ΑΠΟΒΛΗΤΑ από τον ίδιο τον κάτοχο- ιδιοκτήτη τους. Η προκρινόμενη μεθοδολογία/τεχνική διαχείρισης είναι η καθολική διαλογή στη πηγή των διαφόρων υλικών και συγκεκριμένα όσον αφορά τα ΑΣΑ σε ρεύμα οργανικών, ρεύμα χαρτιού, ρεύμα πλαστικών, ρεύμα μετάλλου, ρεύμα γυαλιού, ρεύμα ξύλου και ρεύμα ρούχων-υποδημάτων.  [ Ενθαρρύνεται η οικιακή κομποστοποίηση] .  Ειδικό ρεύμα συλλογής και αποκομιδής για τα τηγανέλαια απαιτείται και το υιοθετούμε. Το όποιο υπόλειμμα (RDF) θα χαρακτηρίζεται και θα διαχειρίζεται σαν υποπροϊόν της διαδικασίας των κυρίων ρευμάτων, με αντίστοιχες κατά ρεύμα επιλογές διαχείρισής και εκμετάλλευσης των, σύμφωνα με περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Ενεργειακή αξιοποίηση του υπολείμματος (RDF ή SRF) είναι εκτός της φιλοσοφίας της «Λακωνικής Μεθόδου». Ενεργειακά αλλά ταυτόχρονα περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά αποδεκτή θεωρούμε ότι είναι μόνο η αξιοποίηση του βιοαερίου που παράγεται, εφόσον έχει προηγηθεί χωριστή συλλογή του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των προϊόντων-απορριμμάτων. 
 • 2η Θεμελιώδης Αρχή 
 Η ίδρυση, λειτουργία και όπου απαιτείται η αδειοδότηση των επιμέρους δράσεων διαφόρων νόμιμων επιχειρηματικών σχημάτων (ΑΕ, ΚοινΣυνΕπ., ΑσΜηΚερδΕπ., κλπ) με αποκλειστική συμμετοχή και συνεργασία σε αυτά των εγγεγραμμένων Δημοτών μιας Δημοτικής ή Περιφερειακής ενότητας ή και συνδυασμούς αυτών. Εξωτερικοί, μη εγγεγραμμένοι στο Δήμο, πιθανοί χρηματοδότες δεν έχουν κανένα δικαίωμα ψήφου. 


 •          Ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης.  Η δημοτική αρχή υπό το ισχύον καθεστώς και νομοθετικό πλαίσιο, έχει την δυνατότητα να επιτελέσει τον ακόλουθο ρόλο: Καλεί τους εγγεγραμμένους Δημότες της ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  να ιδρύσουν ΝΟΜΙΜΑ επιχειρηματικά σχήματα σύμφωνα με βασικές αρχές πολυσυμμετοχικότητας και κοινωνικής αντίληψης.
 •  3η Θεμελιώδης Αρχή

 Τα νομικά εταιρικά -επιχειρηματικά σχήματα των δημοτών είναι υποχρεωμένα να αδειοδοτηθούν και να λειτουργήσουν νόμιμους χώρους διαχείρισης των ανωτέρω υλικών-προϊόντων τους. Αρχές όπως πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ελαχιστοποίηση του υπολείμματος είναι κοινοί και διαχρονικοί στόχοι όλων των εμπλεκομένων.  Η σχέση του κάθε εταιρικού σχήματος με τον ίδιο τον πολίτη είναι σχέση ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ (ο πολίτης) –ΠΑΡΟΧΟΥ (της εταιρείας των δημοτών). Η αποκομιδή πραγματοποιείται μέσω ενός (ήδη σχεδιασμένου) συστήματος αυστηρής ξεχωριστής διαλογής των διαφόρων υλικών προϊόντων στον τόπο που παράγονται (οικίες, εργοστάσια, βιοτεχνίες κλπ).  Θεωρητικά πολλαπλές εταιρείες (εγγεγραμμένων Δημοτών) μπορούν να λειτουργήσουν στον ίδιο Δήμο ή Περιφερειακή ενότητα. Η Δημοτική Αρχή σαν υπεύθυνος φορέας και μετά από την εφαρμογή της προτεραιότητας και την έγκριση από τους Περιφερειακούς ή Τοπικούς ΦΟΔΣΑ, είναι υποχρεωμένη να ελέγχει και να υποστηρίξει τις δραστηριότητες της ή των εταιρειών στο γεωγραφικό χώρο δικαιοδοσίας της. 
 • 4η Θεμελιώδης Αρχή
Η οποιαδήποτε οικία, βιοτεχνία, εργοστάσιο ή χώρος με ανθρώπινη δραστηριότητα πρέπει υποχρεωτικά να εγγραφεί σε μια τουλάχιστον νόμιμα αδειοδοτημένη εταιρεία. Η προκρινόμενη μέθοδος πληρωμής είναι ή ελάχιστη πάγια μηνιαία συνδρομή με μέσο είσπραξης τον λογαριασμό κοινωφελούς υπηρεσίας. Το επιπλέον κόστος της διαχείρισης θα κοστολογείται μέσω των προαγορασμένων και ειδικά προεκτυπωμένων πλαστικών ή βιοαποδομήσιμων σάκων με συγκεκριμένο βάρος, όγκο, χρώμα και υλικό αποκομιδής. Ειδικοί σεσημασμένοι κάδοι με κλειδωμένα καπάκια και οπές είναι επίσης μέσα αποκομιδής. 
   Η αποκομιδή και οι λοιπές λεπτομέρειες υπογράφονται σε ειδικό συμφωνητικό μεταξύ του εκάστοτε ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ (πολίτης) και ΠΑΡΟΧΟΥ (εταιρεία). Η Δημοτική Αρχή με «ειδική υπηρεσία» ελέγχει ότι όλοι οι χώροι δραστηριοτήτων (οικίες, εργοστάσια, βιοτεχνίες κλπ.) έχουν εγγραφεί τουλάχιστον σε μία εταιρεία.
 • 5η Θεμελιώδης Αρχή
H  Δημοτική αρχή μετά την παρακράτηση συγκεκριμένου προκαθορισμένου και προσυμφωνημένου ποσού από την εταιρεία (πχ 5% επί των εισπράξεων) για την λειτουργία της υπηρεσίας της και τα διάφορα έξοδα, αποδίδει μηνιαίως το υπόλοιπο εισπραχθέν ποσό στην πάροχο εταιρεία. 

Οι τυχόν παραβάτες μπορούν να δεχθούν πρόστιμο μόνο από την Δημοτική Αρχή αφού αποδεδειγμένα και βάσει συγκεκριμένης προσυμφωνημένης διαδικασίας με την εταιρεία προσκομιστούν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία και μετά από δικαίωμα απολογίας του πολίτη–συνδρομητή ή όχι.  Σε περίπτωση που κατόπιν του «καλέσματος προτεραιότητας από τη Δημοτική Αρχή» δεν είναι δυνατόν η διαχείριση των προϊόντων –απορριμμάτων των δημοτών να πραγματοποιηθεί μέσω της «Λακωνικής Μεθόδου», τότε και μόνο τότε δύναται η Δημοτική Αρχή να προσφύγει όπως και είναι υπόχρεη, σε διαχείριση χωρίς την άμεση συμμετοχή του πολίτη. Τότε και μόνο τότε δύναται η Δημοτική αρχή να εφαρμόσει λύσεις μέσω διαγωνισμών για την νόμιμη βέλτιστη λύση της διαχείρισης των προϊόντων-υλικών–απορριμμάτων των δημοτών της. Δεν υφίσταται και δεν αναφέρεται σε νομικό έγγραφο η αποκλειστική αρμοδιότητα ή αποκλειστική υποχρέωση των ΦΟΔΣΑ ή Δήμων για διαχείριση των ΑΣΑ. 

Αυτή η ωραία εικόνα , όπου  απορρίμματα είχαν συγκεντρωθεί απο πολίτες , είχαν διαχωριστεί στη πηγή και είχαν λάβει σχετικό αντίτιμο γιαυτό παρουσιάστηκε πρώτα το 2011 στην Σπάρτη ! Ήταν το νερό που κύλησε το αυλάκι...Η κρίση είναι και στο μυαλό!


Οι χώροι είναι καθαροί σαν μαγαζιών, ενώ οι πολίτες μέτοχοι του Συνεταιρισμού Μοίκονος με την ενεργητικότητα, την συμμετοχή τους και την φρεσκάδα τους πραγματικά κάνουν την διαφορά!

Επίδειξη κομποστοποίησης των αποβλήτων από την επεξεργασία του φιστικιού.


απο το http://aeginaportal.gr/
"Εδώ είναι το πραγματικό φεστιβάλ φιστικιού", είπε κάποιος από τους καλλιεργητές που παρακολούθησαν το σεμινάριο - επίδειξη που διοργάνωσε σήμερα το πρωί ο Agrostrat στις αποθήκες του Αγροτικού Συνεταιρισμού Φιστικοπαραγωγών Αίγινας, μια φράση που αποτίει με τον δικό της τρόπο ένα φόρο τιμής στους ανθρώπους του μόχθου, τους παραγωγούς του φιστικιού. Η παρουσίαση που έκανε η Δρ. Μαρία Ντούλα, Επιστημονική Υπεύθυνη του έργου Agrostrat ήταν εξαιρετική, αφού κατάφερε με απλό και κατανοητό για όλους τρόπο να παρουσιάσει τη διαδικασία, αλλά και επιστημονικά στοιχεία που αφορούν την κομπστοποίηση στους παραγωγούς του νησιού. Η κυρία Ντούλα και οι συνεργάτες της απάντησαν επίσης στις ερωτήσεις των καλλιεργητών, ενώ στη συνέχεια ήρθε η ώρα της επίδειξης.Χρησιμοποιήθηκαν απόβλητα επεξεργασίας φιστικιών, άχυρα, κοπριά και ζεόλιθος. Η υψηλή θερμοκρασία, η χειρωνακτική εργασία, το σύνολο της διαδικασίας που απαιτεί κόπο, γνώση και φροντίδα, έδειξαν με τον καλύτερο τρόπο το πόσο κοπιαστική είναι η γεωργική εργασία (τουλάχιστον για τους αμύητους) και πόσο σημαντική είναι η δουλειά των καλλιεργητών για την ανάπτυξη του φιστικιού Αιγίνης. Από την άλλη βέβαια κατά τη διάρκεια αυτών των διήμερων παρουσιάσεων από τον Agrostrat, φάνηκε και πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του φορέα, καθώς καταγράφει, κατηγοριοποιεί, και αναλύει επιστημονικά τα δεδομένα που βοηθούν και θα βοηθήσουν στον μέλλον τους τοπικούς παραγωγούς.
   Η σημερινή επίδειξη, βοήθησε επίσης να γίνει κατανοητή η σωστή μέθοδος για την επεξεργασία των αποβλήτων του φιστικιού και την παραγωγή άριστης ποιότητας κομπόστ, που θα λιπάνει αποτελεσματικά το χώμα χωρίς να του δημιουργήσει προβλήματα, κι όλα αυτά με γνώμονα αναλύσεις και επιστημονικά κριτήρια. Την επίδειξη εκτός από τους παραγωγούς παρακολούθησαν ο κύριος Νίκος Σταμπουλής πρόεδρος του Αγροτικού Συναιτερισμού Φιστικοπαραγωγών Αίγινας και ο κύριος Νίκος Αλυφαντής πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αίγινας.
απο το http://aeginaportal.gr/

Εναλλακτική επιχειρηματικότητα ?

 • Εναλλακτική επιχειρηματικότητα ?  ΝΑΙ , ΓΙΑΤΙ ΌΧΙ ?!!!
Για να περιγράψουμε τα βασικά σημεία των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του Ν. 4019/2011 θα πρέπει πρώτα να αναφερθούμε στην έννοια της «Κοινωνικής Οικονομίας». Θα μπορούσαμε να την ορίσουμε ως :
" το σύνολο των οικονομικών, επιχειρηματικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνονται από εταιρείες ή ενώσεις προσώπων, των οποίων ο σκοπός είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων."

π.χ. Κοινωνικά παντοπωλεία ανά χωριό και πόλη;
Ναι. Χωρίς να προκληθεί ζημία στα υφιστάμενα καταστήματα αφού, μπορούν τα υφιστάμενα μέσω του ευεργετήματος του Ν.4019 να κάνουν χρήση των προβλεπομένων.
Δραστηριότητα που θα δώσει την δυνατότητα στα καταστήματα να έχουν καλύτερες τιμές λιανικής στα προς πώληση είδη τους, αφού θα προμηθεύονται απ΄ ευθείας ως συνεταιριστές από παραγωγούς ; 
 Ναι.
Αυτό παρέχει το "Κοιν.Σ.Επ."
Όχι, είναι πολλά ακόμη. Είναι και για τη δημιουργία εργαστηρίων για κοσμηματοποιούς και εργαστηρίων χορού και θεατρικών δράσεων και δημιουργίας σεμιναρίων και για την δημιουργία καφέ μπαρ - βιβλιοπωλείου και κοινωνικού φαρμακείου και την δημιουργία συνεταιρισμού γονέων και κηδεμόνων για την φύλαξη των παιδιών ενόσω οι γονείς εργάζονται και πολλά άλλα.


helona.eu

Θα θέλαμε την γνώμη σου και την συμμετοχή σου.

Ξεκινήσαμε στην Αίγινα την Κοιν.Σ.Επ. (Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση )  "Χελώνα" 
 Θα θέλαμε την γνώμη σου και την συμμετοχή σου.
   Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις είναι μία ιδέα την οποία η Ευρώπη έχει ήδη αγκαλιάσει και αποδεικνύεται πως λειτουργεί αποτελεσματικά, καθώς η αλληλοβοήθεια συμβαδίζει με την  επιχειρηματικότητα. Είναι ο Τρίτος Τομέας της Οικονομίας που καλύπτει τα κενά που υπάρχουν  στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Αξιοσημείωτο είναι ότι η Κοινωνική ή Αλληλέγγυα Οικονομία στην  Ευρώπη αντιπροσωπεύει περίπου το 6% της συνολικής απασχόλησης με περίπου 11 εκατομμύρια  εργαζόμενους και το περίπου το 10% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.
   Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.), είναι ένας νέος φορέας της Κοινωνικής  Οικονομίας και εμφανίσθηκε με τον Ν.4019/2011. Είναι ένας αστικός συνεταιρισμός με κοινωνικό σκοπό και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα. Ως κοινωνική οικονομία ορίζεται το σύνολο των οικονομικών, επιχειρηματικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνονται από εταιρείες ή ενώσεις προσώπων, των οποίων ο σκοπός είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων..
    Επιτυχημένα παραδείγματα Κοινωνικών συνεταιριστικών Επιχειρήσεων από όλον τον κόσμο και την Ελλάδα,

    ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΤΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ


    Τι Ανακυκλώνουμε


    ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
     Χαρτιά: χάρτινες συσκευασίες και χαρτοκιβώτια από π.χ. ηλεκτρικές συσκευές, δημητριακά, πίτσα, μπισκότα, ζάχαρη, απορρυπαντικά, οδοντόκρεμες, χαρτοσακούλες κ.ά.. Κουτιά από τσιγάρα, λογαριασμούς, εφημερίδες, βιβλία, όλα τα περιοδικά, ακόμα και αυτά με τις γυαλιστερές σελίδες, φακέλους αλληλογραφίας.
    • Αλουμινένιες και λευκοσιδηρές συσκευασίες: κουτιά από αναψυκτικά και μπίρες, κονσέρβες κάθε είδους, σακουλάκια του καφέ, αλουμινένια μπολ μιας χρήσης, τα μεταλλικά ταψάκια μιας χρήσης, το κομμάτι από το αλουμινόχαρτο που χρησιμοποιήσαμε και δεν χρειαζόμαστε πια, μεταλλικά αντικείμενα γραφείου, τα κλειδιά που δεν χρειαζόμαστε κ.λπ.
    • Όλες τις γυάλινες συσκευασίες: βαζάκια από τρόφιμα, μπουκάλια από ποτά, από αρώματα, από χυμούς, από φάρμακα κ.λπ.
    • Όλες τις πλαστικές συσκευασίες από: αναψυκτικά, λάδι, αποσμητικά, απορρυπαντικά, δοχεία από τις μπογιές που βάφουμε, σακουλάκια από καπνό. Επίσης, τα σπασμένα χαρακάκια του παιδιού, τα νάιλον από το πακέτο των τσιγάρων, το φιλμ περιτυλίγματος από τα τρόφιμα ή τα έντυπα, τα πλαστικά από τα είδη διατροφής (αλλαντικά, τυριά κ.λπ.) που πωλούνται συσκευασμένα στο σούπερ μάρκετ, το κεσεδάκι από το γιαούρτι, το σακουλάκι από το ρύζι ή τα μακαρόνια, το περιτύλιγμα από τις πάνες και όλα τα σχετικά είδη, τη σακούλα από το απορρυπαντικό πλυντηρίου που τελείωσε κ.λπ.
    • Πλαστικά αντικείμενα: κρεμάστρες σπασμένες, την πλαστική κουτάλα που χάλασε, τις πλαστικές σακούλες που δεν θα χρησιμοποιήσουμε, τα πλαστικά εργαλεία γραφείου, τις θήκες από CD/DVD/κασέτες κ.λπ.
    ΤΙ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ ΠΡΙΝ ΠΕΤΑΞΟΥΜΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

    ​Η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.Αίγινας κάνει τα πρώτα της βήματα.


    Την πρώτη της συνάντηση είχε σήμερα μία νέα προσπάθεια ξεκινά από κατοίκους του νησιού και έχει την ονομασία Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Αίγινας και αποτελεί μία  βασική κοινωνική επιχειρηματική ιδέα είναι η ενεργός συμμετοχή των κατοίκων του νησιού για την αξιοποίηση όλων των τοπικών πόρων προς όφελος της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας. Ο Γρηγόρης Μαλτέζος ιδρυτικό μέλος αυτής της πρωτοβουλίας εξηγεί τους λόγους.
    • Πρώτο βήμα στην υλοποίηση της επιχειρηματικής ιδέας η ανακύκλωση προϊόντων από τα απορρίμματα, καθώς:
    · Τα απορρίμματα είναι προϊόντα, διότι έχουν εμπορική αξία.
    · Παράγονται από τους πολίτες.
    · Ο κάθε πολίτης και η τοπική κοινωνία δικαιούνται τα οφέλη από την διαχείριση των προϊόντων αυτών.
    · Ο κάθε πολίτης συμμετέχει στον τρόπο διαλογής και διαχείρισης των απορριμμάτων, με απώτερο σκοπό την ευαισθητοποίηση του σε συλλογική και συνεργατική δουλειά.
    Τα κοινωνικά ζητήματα στα οποία απαντά η επιχείρηση είναι:
    - Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, μέσω της συμμετοχής τους σε μια καινοτόμο, συλλογική και ορθολογική διαχείριση των πόρων του νησιού (απορρίμματα, πρωτογενής τομέας, τουρισμός κλπ).
    -Η δημιουργία θέσεων εργασίας για ανέργους από την αξιοποίηση τοπικών πόρων και χωρίς κρατική επιδότηση.
    Όραμα μας είναι η αειφόρος ανάπτυξη του νησιού μέσα από μία κοινωνική διαχείριση, με σεβασμό στο περιβάλλον και τα ιδιαίτερα μορφολογικά, ιστορικά, θρησκευτικά κ.α. χαρακτηριστικά του.  Μέρος του μοντέλου ανάπτυξης είναι και η διαχείριση των απορριμμάτων –προϊόντων, που φρονούμε ότι μπορεί να μεταλαμπαδευτεί σε μικρά σε μεσαία νησιά μέσω ενός βιώσιμου και με χαμηλό κόστος μοντέλου διαχείρισης των απορριμμάτων, ώστε να απαλλαγούν τα νησιά αυτά  από το πρόβλημα των απορριμμάτων και να σταματήσει η λειτουργία των ΧΑΔΑ.
    Απευθυνόμαστε στην ιδιωτική αγορά ανακυκλώσιμων μη επικίνδυνων υλικών, διαθέτοντας τα προδιαλεγμένα στην πηγή προϊόντα μας (χαρτί, χαρτόνι, γυαλί, αλουμίνιο, λευκοσίδηρο κ.α μέταλλα, πλαστικό, καθώς επίσης και τα τηγανέλαια για  παραγωγή βιοντήζελ).
    Ο κοινωνικός αντίκτυπος αντικατοπτρίζεται μέσα από:
    - την εκπαίδευση των κατοίκων του νησιού στον χώρο της επιχείρησης μας, με ενημερωτικές επισκέψεις (σχολεία, σύλλογοι, ιδιώτες, επιχειρηματίες) στην ιδέα διαχείρισης των απορριμμάτων ως προϊόντα, αλλά και του ευρύτερου ελλαδικού χώρου με συμμετοχή σε ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια.
    - τη δημιουργία περιβαλλοντικής ευαισθησίας και την εκπαίδευση στην περιβαλλοντική προστασία του νησιού, με ευρύτερες δράσεις και σε συνεργασία με περιβαλλοντικές οργανώσεις.
    - την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες  του νησιού, με τη διοργάνωση ξεναγήσεων, εκθέσεων κλπ.
    - τη δημιουργία ομάδων εργασίας από κατοίκους του νησιού που θα ενημερωθούν σε θέματα ΑΠΕ, δικτύου διακίνησης - διάθεσης - προβολής και τυποποίησης τοπικών προϊόντων .

    Δίκτυα Συναλλαγών και Τοπικά Νομίσματα / Συστήματα Ανταλλακτικού Εμπορίου (Local Exchange Trading Systems – LETS) Γιατί όχι "Χελώνη Αίγινας"

    Δίκτυα Συναλλαγών και Τοπικά Νομίσματα
    [Γιατί όχι .... "Χελώνη Αίγινας"]
    Από: Ειρήνη Σωτηροπούλου- Πελίτι 
    Αφού οι άνθρωποι δεν είναι αυτάρκεις και έχουν διάφορες ανάγκες, τις οποίες δεν μπορεί να καλύψει ο καθένας μόνος του, θα πρέπει να βρεθεί τρόπος όλοι να καλύπτουν τις ανάγκες τους χωρίς να αδικούν ο ένας τον άλλον. Και αναρωτιέται κανείς:

    Τί πιο απλό από την ανταλλαγή προϊόντων ή/και υπηρεσιών;
     Δηλαδή, ο Γιώργος καλλιεργεί στον κήπο του ντομάτες και σίγουρα δεν τις χρειάζεται όλες, αλλά χρειάζεται πορτοκάλια και δεν έχει. Και η Μαρία έχει πολλά πορτοκάλια και δεν τα χρειάζεται όλα και χρειάζεται ντομάτες. Είναι λογικό ο Γιώργος και η Μαρία να ανταλλάξουν ποσότητες από τα προϊόντα που έχουν, με την προϋπόθεση ότι γνωρίζονται μεταξύ τους και γνωρίζει ο καθένας τί μπορεί να προσφέρει ο άλλος.

    1) Τι θα συνέβαινε, όμως, εάν έμεναν σε διαφορετικές περιοχές, εάν δεν γνωρίζονταν, ή εάν δεν γνωρίζονταν τόσο καλά για να ανοίξουν κουβέντα για το πού μπορεί κανείς να βρει πορτοκάλια ή ντομάτες και να πληρώσει με κάποιο άλλο προϊόν;

    2) Τι θα συνέβαινε εάν ο Γιώργος χρειάζεται ένα ζευγάρι παπούτσια και όχι πορτοκάλια; Και εάν η Μαρία έχει πορτοκάλια να δώσει αλλά χρειάζεται ένα τετράδιο για το παιδί της που πηγαίνει σχολείο;

    3) Τί θα συνέβαινε εάν ο Γιώργος θέλει να δώσει τις ντομάτες τώρα, αλλά δεν χρειάζεται κάτι αυτήν την εποχή (Αύγουστος), και θα ήθελε να μπορεί να αγοράσει μια γαλοπούλα στις γιορτές, για το γιορτινό τραπέζι (Δεκέμβριος); Εάν πάρει, παρά την καλή του διάθεση, τα πορτοκάλια της Μαρίας, αφ’ ενός δεν θα του χρησιμεύσουν, αφ’ ετέρου δεν θα έχει τίποτε να δώσει το Δεκέμβριο για να αγοράσει τη γαλοπούλα. Και φυσικά, δεν μπορεί να κρατήσει τις ντομάτες μέχρι τότε, γιατί φυσικά θα έχουν σαπίσει για καλά.

    Και θα υπήρχε ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα, εάν σε όλη αυτήν την αναζήτηση, αναλογιζόταν κανείς ότι θα πρέπει να σκεφτεί και τις ποσότητες που χρειάζονται για να αντιστοιχίσει το ένα προϊόν με το άλλο και εάν τον συμφέρει, για παράδειγμα, το Γιώργο να δώσει τριάντα κιλά ντομάτες (που μπορεί να είναι η μισή παραγωγή του) για να πάρει ένα ζευγάρι παπούτσια. Αλλά για την ώρα, ας πούμε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι πρόθυμοι να κάνουν συναλλαγές με σύνεση και χωρίς να ζητούν παράλογα ανταλλάγματα.

    Εάν αποφασίσει εν τέλει ο Γιώργος, να κάνει την ανταλλαγή και να ανταλλάξει τις ντομάτες του με πορτοκάλια, η μόνη λύση που έχει είναι να ανταλλάξει τα πορτοκάλια με κάτι άλλο που θα έχει κάποιος τρίτος, ο οποίος θα χρειάζεται πορτοκάλια και θα μπορεί να του δώσει τα παπούτσια που χρειάζεται άμεσα, ή να του υποσχεθεί ότι θα του φέρει τη γαλοπούλα μετά από μήνες. Εάν όμως και ο τρίτος δεν μπορεί να προσφέρει αυτά, ή απλώς δεν θέλει ούτε αυτός πορτοκάλια, ο Γιώργος θα ταλαιπωρηθεί πολύ για να αποκτήσει ό,τι χρειάζεται, και είναι πολύ πιθανό ότι δεν θα το αποκτήσει και καθόλου.

    Από την άλλη πλευρά και η Μαρία θα βρεθεί με τα πορτοκάλια της είτε να σαπίζουν, είτε, εάν δεν χρειάζεται ντομάτες, να πρέπει να προσπαθήσει πολύ να αποκτήσει το τετράδιο για το παιδί της.

    Σε ένα βιβλίο οικονομικών, η λύση που προτείνεται για να λυθούν όλα τα πιο πάνω προβλήματα είναι να υπάρχει ένα νόμισμα, το οποίο το διαχειρίζεται μια ανώτατη αρχή, και με βάση το νόμισμα αυτό θα γίνονται οι συναλλαγές, γρήγορα, απλά, χωρίς αμφίδρομη αντιστοίχιση αναγκών και με σαφή εικόνα για την αξία κάθε προϊόντος και υπηρεσίες.

    Στην πραγματικότητα όμως, οι λύσεις μπορεί να είναι περισσότερες από μία:


    1) Μπορούν να συνεννοηθούν άνθρωποι μεταξύ τους, ώστε η ανταλλαγή των προϊόντων και των υπηρεσιών να γίνεται πολυμερώς, δηλαδή ο Γιώργος να δίνει στη Μαρία ντομάτες που εκείνη θέλει και μετά ο Γιώργος να μπορεί να αγοράσει τα παπούτσια που ήθελε από το κατάστημα υποδημάτων της περιοχής του, η δε Μαρία να δώσει τα πορτοκάλια της στη γειτόνισσα, και η γειτόνισσα να διορθώσει το ρούχο της κυρίας που έχει το κατάστημα υποδημάτων. Ο κύκλος των συναλλαγών θα κλείσει με μηδενικές οφειλές για όλους, αλλά πώς μπορεί να γίνει αυτό χωρίς να βρεθεί κάποιος να αγοράσει χωρίς να προσφέρει ποτέ τίποτε σε κάποιον άλλον μέσα την ομάδα;

    2) Μπορούν επίσης, να αποφασίσουν, να

    ... για εκείνους που νοιάζονται για το μέλλον των επόμενων γενεών


     Μανιφέστο για μια συμβιωτική αποανάπτυξη     Συλλογικότητα για τη συμβιωτική αποανάπτυξη  (Κεμπέκ)
                                                               [μτφ - δημοσίευση: arguments.gr*]

    Ζούμε σε έναν κόσμο σε κρίση. «Αντικειμενικοί παρατηρητές» ή «Αλληλέγγυοι», όλοι συμφωνούμε πάνω σ’ αυτό. Αλλά οι προτεινόμενες λύσεις, νεοφιλελεύθερες ή προοδευτικές, παραμένουν πιστές στο πρότυπο της ανάπτυξης και της οικονομικής μεγέθυνσης, ακόμα κι αν αυτές αποτελούν την κύρια αιτία πολλών προβλημάτων.
      Ακολουθώντας το ευρωπαϊκό κίνημα της βιώσιμης οικονομικής αποανάπτυξης, καλούμε τους/τις πολίτες του Κεμπέκ να στρέψουμε το βλέμμα τους γενικά πάνω στο υπάρχον σύστημα και πιο συγκεκριμένα πάνω στα οικολογικά και κοινωνικά προβλήματα.
    Η «αποανάπτυξη» σηματοδοτεί την αμφισβήτηση της «οικονομικής ανάπτυξης», έκφραση η οποία αποτελεί ζωηρή και θετική συνδήλωση των φαινομένων της καταστροφής του οικοσυστήματος και του κοινωνικού ιστού.

    Φτιάξε το δικό σου οικολογικό καθαριστικό

    eco-cleaner
    Καθαριστικό γενικής χρήσης:  Σε 4 λίτρα ζεστό νερό, ανακάτεψε 50 ml αμμωνία, 50 ml ξύδι και 115 ml μαγειρική σόδα (ένα κουταλάκι του γλυκού αντιστοιχεί σε 5 ml και ένα νεροπότηρο σε 200 ml). Μπορείς επίσης να προσθέσεις λίγες σταγόνες από το αγαπημένο σου άρωμα για να καλύψει τις άλλες μυρωδιές και να αρωματίσει το χώρο. Αυτό το διάλυμα είναι αποτελεσματικό και ασφαλές για όλες τις επιφάνειες και μπορεί να ξεπλυθεί με νερό. Για ένα ισχυρότερο απορρυπαντικό ή για να απομακρύνεις κερί από επιφάνειες, διπλασίασε τις ποσότητες όλων των συστατικών, εκτός φυσικά από το νερό.
      Προσοχή! Σε καμία περίπτωση μην ρίξεις χλωριωμένα λευκαντικά σε αυτό το μείγμα. Η ανάμιξη χλωρίου και αμμωνίας προκαλεί την έκλυση τοξικών αερίων.                                               Πηγή: http://www.greenpeace.org/

    Η βασική κοινωνική επιχειρηματική ιδέα .


    ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΑΙΓΙΝΑΣ
    «ΧΕΛΩΝΑ»
    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

    Η βασική κοινωνική επιχειρηματική ιδέα είναι η ενεργός συμμετοχή των κατοίκων του νησιού για την αξιοποίηση όλων των τοπικών πόρων προς όφελος της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας. 

    Πρώτο βήμα στην υλοποίηση της επιχειρηματικής ιδέας η ανακύκλωση προϊόντων από τα απορρίμματα, καθώς:
    ·         Τα απορρίμματα είναι προϊόντα, διότι έχουν εμπορική αξία.
    ·         Παράγονται από τους πολίτες.
    ·         Ο κάθε πολίτης και η τοπική κοινωνία δικαιούνται τα οφέλη από την διαχείριση των προϊόντων αυτών.
    ·         Ο κάθε πολίτης συμμετέχει στον τρόπο διαλογής και διαχείρισης των απορριμμάτων, με απώτερο σκοπό την ευαισθητοποίηση του σε συλλογική και συνεργατική δουλειά.
    Τα κοινωνικά ζητήματα στα οποία απαντά η επιχείρηση είναι:
    - Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, μέσω της συμμετοχής τους σε μια καινοτόμο, συλλογική και ορθολογική διαχείριση των πόρων του νησιού (απορρίμματα, πρωτογενής τομέας, τουρισμός κλπ).
    -Η δημιουργία θέσεων εργασίας για ανέργους από την αξιοποίηση τοπικών πόρων και χωρίς κρατική επιδότηση.
    Όραμα μας είναι η αειφόρος ανάπτυξη του νησιού μέσα από μία κοινωνική διαχείριση, με σεβασμό στο περιβάλλον και τα ιδιαίτερα μορφολογικά, ιστορικά, θρησκευτικά κ.α. χαρακτηριστικά του.  Μέρος του μοντέλου ανάπτυξης είναι και η διαχείριση των απορριμμάτων –προϊόντων, που φρονούμε ότι μπορεί να μεταλαμπαδευτεί σε άλλα νησιά μέσω ενός βιώσιμου και με χαμηλό κόστος μοντέλου διαχείρισης των απορριμμάτων, ώστε να απαλλαγούμε  από το πρόβλημα των απορριμμάτων και να σταματήσει η λειτουργία των ΧΑΔΑ.
    Απευθυνόμαστε στην ιδιωτική αγορά ανακυκλώσιμων μη επικίνδυνων υλικών, διαθέτοντας τα προδιαλεγμένα στην πηγή προϊόντα μας (χαρτί, χαρτόνι, γυαλί, αλουμίνιο, λευκοσίδηρο κ.α μέταλλα, πλαστικό, καθώς επίσης και τα τηγανέλαια για  παραγωγή βιοντήζελ).
    Ο κοινωνικός αντίκτυπος αντικατοπτρίζεται μέσα από:
    - την εκπαίδευση των κατοίκων του νησιού στον χώρο της επιχείρησης μας, με ενημερωτικές επισκέψεις (σχολεία, σύλλογους, ιδιώτες, & επιχειρηματίες) στην ιδέα διαχείρισης των απορριμμάτων ως προϊόντα, αλλά και του ευρύτερου ελλαδικού χώρου με συμμετοχή σε ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια.
    - τη δημιουργία περιβαλλοντικής ευαισθησίας και την εκπαίδευση στην περιβαλλοντική προστασία του νησιού, με ευρύτερες δράσεις και σε συνεργασία με περιβαλλοντικές οργανώσεις.
    - την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες  του νησιού, με τη διοργάνωση ξεναγήσεων, εκθέσεων κλπ.
    - τη δημιουργία ομάδων εργασίας από κατοίκους του νησιού που θα ενημερωθούν σε θέματα ΑΠΕ, δικτύου διακίνησης - διάθεσης - προβολής και τυποποίησης τοπικών προϊόντων.