ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΌ ΚΑΦΕΝΕΊΟ

Πολιτιστικό Καφενείο
Ο Κοι.Σ.Π.Ε «διαδρομές», ιδρύθηκε το 2006 και ανήκει στον 10ο Τομέα Ψυχικής Υγείας. Η ιδέα για τη σύστασή του προήλθε από το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας και υλοποιήθηκε με τη συνεχή υποστήριξή της.  
Πρόκειται για ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με περιορισμένη ευθύνη των μελών του. Έχει παραγωγική – εμπορική ιδιότητα και συγχρόνως αποτελεί μονάδα ψυχικής υγείας με σκοπό την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.
 • www.koispediadromes.gr

Οι αρχές της περμακουλτούρας .

Free downloads

Essence of Permaculture

Essence of Permaculture

A summary of permaculture concept and principles taken from Permaculture Principles and Pathways Beyond Sustainability by David Holmgren.

It contains an introduction to permaculture, thoughts about the future of the movement and the values and use of the permaculture principles. A great way to expand your knowledge in preparation for the full length book. This PDF eBook contains interactivity that is best viewed usingAdobe Reader.
Available in the following languages – free to download and share.

Μην το πετάς, είναι ακόμη χρήσιμο! Πρόσφερέ το !!!

Μην το πετάς, είναι ακόμη χρήσιμο! Πρόσφερέ το στην «Έλευσις»!

PosterΤον Μάρτιο ξεκίνησε στην Ελευσίνα τη δραστηριότητά της η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «Έλευσις». Είναι η πρώτη Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση στη χώρα μας που έχει σαν βασικό στόχο την προώθηση και υλοποίηση της ιδέας της επαναχρησιμοποίησης, υπηρετώντας τον σκοπό της Κυκλικής Οικονομίας. H Κίνηση Πολιτών ΕCOELEUSIS υποστηρίζει την προσπάθεια αυτή έχοντας πλήρη επίγνωση των δυσκολιών του εγχειρήματος στην χώρα μας. Ιδιαίτερα στα πρώτα βήματά της η «Έλευσις» έχει ανάγκη την βοήθεια όλων μας. Η «Έλευσις» δημιουργήθηκε από ανέργους που εξειδικεύτηκαν σε πρόγραμμα κατάρτισης του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο υλοποιήθηκε από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θριάσιος» για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, βάσει του ν. 4019/2011 για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. Στο παραπάνω πρόγραμμα συμμετείχε η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης και ο Δήμος Ελευσίνας. Ήδη εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο δύο συμβάσεις του Δήμου με την «Έλευσις» τις οποίες επικροτήσαμε.
Η «Έλευσις» δεν έχει καμία σχέση με τα συνήθη ψευδεπίγραφα κοινωνικών επιχειρήσεων όπως η αλήστου μνήμης «Τριπτόλεμος» που στήθηκε το 2013 από την Δημοτική Αρχή προκειμένου να αντιμετωπιστεί προσωρινά, ευκαιριακά και με πελατειακό τρόπο η υποστελέχωση των υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου του Δήμου Ελευσίνας.
Επαναχρησιμοποίηση είναι η συλλογή αντικειμένων που δεν είναι πλέον χρήσιμα/επιθυμητά στον αρχικό τους κάτοχο. Η πώλησή τους σε άλλους χρήστες μπορεί να αποβεί πολλαπλά ωφέλιμη εφόσον γίνεται με οργανωμένο τρόπο, με διαφανείς και περιβαλλοντικά σωστές διαδικασίες, και με πρωταρχικό στόχο την προώθηση κοινωνικών αξιών και όχι του ατομικού ή εταιρικού κέρδους.
Είναι σημαντικά τα Περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη της επαναχρησιμοποίησης:
– Μείωση του όγκου και του κόστους διαχείρισης των απορριμμάτων.
– Μείωση των κινδύνων από την ανεξέλεγκτη απόρριψη επικίνδυνων υλικών στο περιβάλλον.
– Δημιουργία νέων βιώσιμων θέσεων εργασίας.
– Εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας – μείωση εκπομπών CO2.
– Ευαισθητοποίηση των πολιτών στα θέματα προστασίας περιβάλλοντος.
– Προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.
– Προσφορά προϊόντων σε χαμηλή τιμή.
Αξίζει να συμβάλλουμε ενεργά στην προσπάθεια της «Έλευσις» χαρίζοντας αντικείμενα που δε χρησιμοποιούμε πια, εφόσον είναι σε καλή λειτουργική κατάσταση ή απαιτούν μικρές επισκευές:
– Είδη οικιακής χρήσης
– Ηλεκτρικές συσκευές παντός τύπου
– Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και περιφερειακά, laptop, tablet και τηλέφωνα
– Ρούχα, υφάσματα, λευκά είδη παπούτσια και αξεσουάρ, αθλητικά είδη
– Βιβλία, περιοδικά, έντυπα, παιχνίδια, CD, DVD, δίσκους, γραφική ύλη, είδη γραφείου και σχολικά είδη
– Έργα τέχνης, φωτιστικά, αντίκες και είδη διακόσμησης
– Εργαλεία κήπου και βεράντας, είδη και έπιπλα μπάνιου, ποδήλατα
– Έπιπλα διάφορα και είδη αυτοκινήτου.
Τα αντικείμενα αυτά, αφού ελεγχθούν, θα διατίθενται σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές στο κατάστημα της «Έλευσις», Κοντούλη 77, Ελευσίνα.
Logo_ElefsisΓια οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση ή για την μεταφορά ογκωδών καλέστε στο τηλέφωνο 210-5561060.
Ιστότοπος: http://www.elefsis.com.gr
Εmail: info@elefsis.com.gr

Στρατηγικό σχέδιο διαχείρισης Αστικών Στερεών & υγρών Αποβλήτων “ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ”

        Στρατηγικό σχέδιο διαχείρισης Αστικών Στερεών &
                υγρών  Αποβλήτων “ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ”

Στόχοι του  πενταετούς προγράμματος:
*ο διαχωρισμός στην πηγή παραγωγής των απορριμμάτων σε ανακυκλώσιμα & μη
*η διαλογή και κατηγοριοποίηση των ανακυκλώσιμων  προϊόντων από τον οίκο -διαλογέα στην πηγή παραγωγής με κίνητρο την ανταποδοτική ανακύκλωση .
*ο εξορθολογισμός  της χρέωσης και σύνδεση της σε αντιστοιχία με τον παραγόμενο όγκο απορριμμάτων, με την εφαρμογή του συστήματος Π.Ο.Π πληρώνω όσο πετώ στους πολίτες .
*η βελτίωση του τρόπου διαχείρισης των απορριμμάτων με την εισαγωγή της περιφερειακής
οικιακής κομπόστ-ποίησης, συγχρόνως  με την αξιοποίηση της λιματολάσπης των βιολογικών καθαρισμών των Δήμων  για την παραγωγή εδαφο-βελτιωτικών λιπασμάτων .
*η εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας που ορίζει την υποχρεωτική χρήση  λιποσυλλέκτη σε όλες  τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, με την  αξιοποίηση των αποβλήτων του λιποσυλλέκτη για την παραγωγή  βιοαερίου & Ηλεκτρικής ενεργείας .
*η αξιοποίηση των ανακυκλώσιμων προϊόντων ως πρώτη ύλη στα περιφερειακά Κ.Δ.Α.Π δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας ανά Π.Ε
*η μείωση  κατά  60%  το τελικού όγκου των απορριμάτων που θα οδηγούνται προς υγειονομική ταφή .
*η μείωση της εισφοράς των δημοτικών ανταποδοτικών τελών συλλογής και  μεταφοράς των απορριμμάτων κατά 40% στους συμμέτοχους  δημότες των συνεργαζόμενων δήμων .
*ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για την πρόληψη, μείωση, επαναχρησιμοποίηση και  αξιοποίηση των αποβλήτων .

Ο “ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ” είναι ένα  καινοτόμο πρόγραμμα που στοχεύει σε μια βιώσιμη, οικολογική, και ορθολογιστική διαχείριση των απορριμμάτων  στην Κεντρική Μακεδονία, έχοντας άμεσα αποτελέσματα στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ποιότητα ζωής των πολιτών.

   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ -ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Το Αστικό περιβάλλον και τα αστικά στερεά απορρίμματα
Το πρόβλημα της διαχείρισης των αστικών στερεών μη επικίνδυνων  αποβλήτων (απορρίμματα) έχει πολλές διαστάσεις,τόσο στην εφαρμογή όσο και στις επιπτώσεις κατά την διάρκεια της υλοποίησης του, και ειδικότερα  όσον αφορά την εφαρμογή ενός πιλοτικού προγράμματος όπως ο “ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ” διακρίνονται πιθανά προβλήματα σε πολιτική, κοινωνική και τεχνική διάσταση.
Πολιτική διάσταση διότι οι αρμόδιοι δεν αναλαμβάνουν

“ Από πόρτα σε πόρτα και σε όλον τον Δήμο ”

Με σταθερά βήματα η ανακύκλωση στον Δήμο Ευρώτα!   [Στην  Αίγινα ?]

Με ιδιαίτερη ανταπόκριση ξεκίνησε το πρόγραμμα ΠΟΡΤΑ – ΠΟΡΤΑ – συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών από τα καταστήματα – κατά τις δύο πρώτες εβδομάδες εφαρμογής του. Μεγάλος όγκος χαρτιού και χαρτονιού συγκεντρώνεται με αποτέλεσμα τη διευκόλυνση της διαδικασίας της ανακύκλωσης που αποτελεί τον μεγάλο στόχο του Δήμου Ευρώτα.
Το σύστημα ΠΟΡΤΑ – ΠΟΡΤΑ θα λειτουργήσει και στα καταστήματα του Δημοτικού Διαμερίσματος Βλαχιώτη από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου. Κατά συνέπεια τα καταστήματα έχουν την υποχρέωση να συλλέγουν το χαρτί και το χαρτόνι σε συγκεκριμένα σημεία στον ιδιωτικό χώρο τους και κατόπιν το συνεργαζόμενο με τον Δήμο συνεργείο θα πραγματοποιεί την αποκομιδή τους στα τακτικά του δρομολόγια κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή.
Ο Δήμος Ευρώτα προσβλέπει στην καλή συνεργασία όλων ώστε να υπάρξει συνέχεια στην επιτυχημένη προσπάθειά του, ενώ σχεδιάζει την επέκταση του προγράμματος σε όλα τα καταστήματα μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Τι μπορώ να κάνω με ένα πλαστικό μπουκάλι?

Τι μπορώ να κάνω με ένα πλαστικό μπουκάλι?

Τώρα το καλοκαιράκι που καταναλώνουμε περισσότερα εμφιαλωμένα νερά, χυμούς, αναψυκτικά ας πάρουμε μερικές ιδέες τι θα μπορούσαμε να τα κάνουμε μαζί με τα παιδιά μας.
Στην ερώτηση λοιπόν -Τι μπορώ να κάνω με ένα πλαστικό μπουκάλι?
ξεκινάμε να φτιάξουμε ζωάκια, ζουζουνάκια…
via artykids.wordpress.com

Τοπικά σχέδια διαχείρισης απορριμμάτων. Αποκεντρωμένη διαχείριση με διαλογή στην πηγή.

 • Ένα δημόσιο αγαθό με αξία

   Μέσα στη δίνη της κρίσης και τη γενικευμένη εκποίηση,  λίγοι  παρατήρησαν ότι τα σκουπίδια μας, όπως και αλλά δημόσια αγαθά μπήκαν στο στόχαστρο  εθνικών και υπερεθνικών  εργολάβων και ομίλων.  Ακόμη πιο λίγοι συνειδητοποιούν ότι τα σκουπίδια είναι υλικά για τα οποία πληρώνουμε τέσσερις φορές:
 •  πληρώνουμε όταν τα αγοράζουμε,
 •  πληρώνουμε επιπλέον μέσα στην τιμή αγοράς τους για να ανακυκλωθούν,
 •  ξαναπληρώνουμε στον Δήμο ένα κόστος ανακύκλωσης μέσω των δημοτικών τελών  
 • και τελικά επειδή ανακύκλωση δεν γίνεται ή γίνεται με πολύ χαμηλά ποσοστά, πληρώνουμε για  μια ακόμη φορά για να τα πετάξουμε όλα μαζί.  
Από το 2001 που ξεκίνησαν τα συστήματα ανακύκλωσης, τα στοιχεία που αφορούν τα τέλη που εισπράττονται, τα ποσά που αποδίδονται και τα ποσοστά της ανακύκλωσης, παραμένουν αμφίβολα. Έτσι εν τέλει, όχι μόνο σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους, αλλά δημιουργούμε και σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Θεωρητικά, η νομοθεσία αναγνωρίζει αυτή την αξία. Όπως ξέρουμε σύμφωνα και με την ευρωπαϊκή και με την ελληνική νομοθεσία τα σκουπίδια πρέπει να αξιοποιηθούν ώστε να εξοικονομήσουμε πρώτες ύλες και ενέργεια. Ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία (ν. 4042/2012) η οδηγία 2008/98/ΕΚ, που έχει στον πυρήνα της τη βασική «δέσμευση» της ιεράρχησης στη διαχείριση των απορριμμάτων, που όλοι επικαλούνται: πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση, απόρριψη.

Όμως υπάρχουν βασικές προϋποθέσεις που  συχνά «ξεχνιούνται»:

Τα 3 R (Recycle-Reuse-Remake) Γενικό Λύκειο Νέας Χαλκηδόνας

Σκοπός της Ερευνητικής Εργασίας είναι :
 1. Να  ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές σε θέματα ανακύκλωσης.
 2. Να συνειδητοποιήσουν στην καθημερινότητα τους ότι οι πρώτες ύλες  δεν είναι ούτε αστείρευτες ούτε μιας χρήσης και να δουν τα καθημερινά πράγματα σαν πρόκληση στη φαντασία τους και κίνητρο δημιουργίας δικών τους έργων.  
Σε αυτά τα πλαίσια θα φροντίσουμε :
 1. να ερευνήσουμε την ανακύκλωση πέρα από τα συνηθισμένα υλικά όπως γυαλί, χαρτί αλουμίνιο.
 2. να ερευνήσουμε και επινοήσουμε τρόπους για να ξαναχρησιμοποιήσουμε πράγματα που καταλήγουν στα σκουπίδια.
 3. να χρησιμοποιήσουμε υλικά φαινομενικά άχρηστα για να φτιάξουμε τεχνήματα χρηστικά, διακοσμητικά ή τέχνης.
 Ακολουθεί το αποτέλεσμα της ερευνητικής εργασίας.

Με Κοιν Σ. Επ. μειώνουν τα τέλη στην Νάουσα !!!!!!!!!!!

Με Κοιν Σ. Επ. μειώνουν τα τέλη στην Νάουσα 

Μείωση των δημοτικών τελών καθαριότητας, θεαματική βελτίωση της καθαριότητας και της ποιότητας ζωής και δημιουργία θέσεων εργασίας προβλέπει πιλοτικός σχεδιασμός του Δήμου Νάουσας για την αξιοποίηση των οργανικών απορριμμάτων, που θα παρουσιαστεί στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ώστε, μετά από διαβούλευση, να  υλοποιηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα.
Το καινοτόμο πρόγραμμα παρουσίασε ο Δήμαρχος Νίκος Κουτσογιάννης την περασμένη Πέμπτη στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ως εισηγητής εκδήλωσης του Κέντρου Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) με θέμα «Επιχειρηματικότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη στον τομέα διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων».
Στην ίδια εκδήλωση, η καθηγήτρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Δρ. Μαρία Λοϊζίδου, υπεύθυνη της Μονάδας Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας που δραστηριοποιείται στη διαχείριση στερεών αποβλήτων και στην ανάπτυξη τεχνολογιών επεξεργασίας συμφώνησε σε συνεργασία με το Δήμο Νάουσας ώστε να διερευνηθεί το ενδεχόμενο εφαρμογής ενός πιλοτικού προγράμματος διαχείρισης των οργανικών αποβλήτων (παρόμοιο με το πρόγραμμα του Δήμου Κηφισιάς) και στο Δήμο Νάουσας.
Τι προβλέπει ο πιλοτικός σχεδιασμός που θα τεθεί σε διαβούλευση
Το πρόγραμμα αφορά τον διαχωρισμό των οργανικών απορριμμάτων στην πηγή, τη συλλογή και μεταφορά τους στις εγκαταστάσεις εξειδικευμένης εταιρείας που χρησιμοποιεί τα οργανικά απορρίμματα (25 με 30% του καθημερινού όγκου των 40 τόνων απορριμμάτων) για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού.
Στην πρώτη φάση του προγράμματος προβλέπεται η συμμετοχή των εστιατορίων, των καφέ-μπαρ, των ξενοδοχείων, των παιδικών σταθμών, του γηροκομείου και του συσσιτίου, χώρων στους οποίους υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση οργανικών απορριμμάτων σε ημερήσια βάση. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών αποκομιδής και μεταφοράς των απορριμμάτων υπάρχει η σκέψη δημιουργίας μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.). Η εν λόγω εταιρεία θα δημιουργηθεί από ανέργους της περιοχής (7 άτομα για την αποκομιδή και ένας διοικητικός) με τη συνδρομή και υποστήριξη του Δήμου.
Οφέλη

Νομικές μορφές Συνεταιρισμών

Νομικές μορφές

Τα απορρίμματα δεν είναι σκουπίδια!Τα απορρίμματα δεν είναι σκουπίδια!

  


Οι προτάσεις των Οικολόγων Πράσινων για βιώσιμη διαχείριση και στόχο την παραγωγή «μηδενικών αποβλήτων»

Πρόληψη, μείωση του όγκου των απορριμμάτων, επαναχρησιμοποίηση, διαλογή στην πηγή, κομποστοποίηση και αποκεντρωμένες μονάδες μικρής κλίμακας και κόστους, με παράλληλη κοινωνική συμμετοχή είναι οι βασικές προτάσεις των Οικολόγων Πράσινων.

Αναγνωρίζοντας την κρίσιμη πραγματικότητα στην οποία έχει φθάσει το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, οι Οικολόγοι Πράσινοι συζήτησαν το θέμα στη διάρκεια των εργασιών του 11ου Τακτικού Συνεδρίου τους, που ολοκληρώθηκε το Σαββατοκύριακο 15-16 Νοεμβρίου. Προηγήθηκε ανοιχτό στρογγυλό τραπέζι, με συμμετοχή εκπροσώπων και άλλων πολιτικών χώρων, περιβαλλοντικών οργανώσεων αλλά και εκλεγμένων στην Αυτοδιοίκηση.
Με βάση τη συζήτηση αυτή καταθέτουν δημόσια τις προτάσεις τους για τη βιώσιμη διαχείριση απορριμμάτων με στόχο την παραγωγή «μηδενικών απορριμμάτων»», που προωθούν μέσα από τους εκλεγμένους τους στην Αυτοδιοίκηση και το Δίκτυο Εναλλακτικής Διακυβέρνησης αλλά για τις οποίες δηλώνουν πως θα αγωνιστούν μαζί με περιβαλλοντικές οργανώσεις και συλλογικότητες της κοινωνίας των πολιτών.
Κεντρικά στοιχεία των προτάσεων είναι η έμφαση στην πρόληψη, τη μείωση του όγκου, την επαναχρησιμοποίηση, τη διαλογή στην πηγή και την κομποστοποίηση, οι αποκεντρωμένες μονάδες μικρής κλίμακας και κόστους αλλά και η κοινωνική ενεργοποίηση και συμμετοχή.
Βασικοί άξονες προτεραιότητας:
 • Ο σχεδιασμός σε δημοτικό /διαδημοτικό επίπεδο, μέσα από τα σχέδια πενταετίας των ΟΤΑ, τον χωροταξικό σχεδιασμό αλλά και τα σχέδια ολοκληρωμένης αστικής παρέμβασης
 • Η προώθηση και ριζική αναθεώρηση των ΠΕΣΔΑ με βάση τα δεδομένα της συγκυρίας, αλλά και η επανεξέταση των διαγωνισμών ΣΔΙΤ
 • Η οριστικοποίηση και δημοσιοποίηση  των  εθνικών σχεδίων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων και διαχείρισης αποβλήτων
Το πλήρες κείμενο της απόφασης του Συνεδρίου είναι διαθέσιμο ΕΔΩ: http://www.ecogreens-gr.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=5610
Δείτε ακόμη σχετικά:

Ενδογενής Παραγωγική Ανασυγκρότηση: Χρέος, παραγωγή και Αριστερά, του Βαγγέλη Πισσία

Ενδογενής Παραγωγική Ανασυγκρότηση: Χρέος, παραγωγή και Αριστερά, του Βαγγέλη Πισσία


Τρία μεγάλα προβλήματα
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Τρία προβλήματα, μεταξύ τους αλληλένδετα, που αλληλοκαθορίζονται. Όμως, ένα από αυτά έχει τον πρώτο και τον τελευταίο, τον υπερκαθοριστικό, λόγο.
Όπου χρέος η παρούσα κατάσταση, η τάση αλλά και η δυναμική του ελληνικού χρέους. Όπου παραγωγή η παρελθούσα και παρούσα κατάσταση καθώς και η δυναμική της εγχώριας παραγωγής. Όπου Αριστερά, για το παρόν άρθρο τουλάχιστον, η «κυβερνώσα» Aριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ, η τάση και η δυναμική του.


* Ο Βαγγέλης Πισσίας είναι δρ του Πανεπιστημίου της Σορβόνης (Αγροτική Ανάπτυξη και Προγραμματισμός) και του Πανεπιστημίου Αμιένης (Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις)Πηγή:  Δρόμος της Αριστεράς Τρία μεγάλα προβλήματα

Αναπτύσσοντας μια κοινωνική επιχείρηση

Σεμινάρια για ΚΟΙΝΣΕΠ με τίτλο: «Αναπτύσσοντας μια κοινωνική επιχείρηση» πραγματοποιούνται από 8-10/12/2014 στη Θεσσαλονίκη στον χώρο του Οικόπολις .
Το σεμινάριο «Ανάπτυξη μίας κοινωνικής επιχείρησης», εντάσσεται σε μια σειρά σεμιναρίων που διοργανώνουν η Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης και το Ίδρυμα Χαίνριχ Μπελ Ελλάδας με στόχο να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας μέσα από την δημιουργία βιώσιμων συνεταιριστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Σε αυτό το στόχο αποσκοπεί και ο Οδηγός Δημουργίας Κοινωνικών Επιχείρησεων της οικονομολόγου Σοφίας Αδάμ, ο οποίος εκδόθηκε πρόσφατα.
Το τριήμερο σεμινάριο «Ανάπτυξη μίας κοινωνικής επιχείρησης» απευθύνεται σε άτομα που έχουν ήδη συγκροτήσει μια κοινωνική επιχείρηση και χρειάζονται υποστήριξη στη λειτουργία της, καθώς η θνησιμότητα ορισμένων παραδειγμάτων δείχνει τη σημασία της διαρκούς εγρήγορσης για την αντιμετώπιση πρακτικών θεμάτων. Με το πέρας του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν αποσαφηνίσει σημαντικά πρακτικά θέματα, και θα έχουν αναπτύξει περαιτέρω τις οργανωτικές τους δεξιότητες για να ανταποκριθούν στη λειτουργία μίας κοινωνικής επιχείρησης.
Το πρόγραμμα των σεμιναρίων έχει ως εξής:
Δευτέρα 8.12.2014, 5μμ-9μμ
 • Δυσκολίες/εντάσεις στη λειτουργία μιας ΚΟΙΝΣΕΠ
 • Διαχείριση ομάδας-οργάνωση συναντήσεων
 • Αλλαγές στη λειτουργία-τροποποίηση καταστατικού
Τρίτη 9.12.2014, 5μμ-9μμ
 • Ασφαλιστικές υποχρεώσεις εργαζομένων
 • Φορολογικές υποχρεώσεις-Ισολογισμός-απολογισμός
Τετάρτη 10.12.2014, 5μμ-9μμ
 • Οικονομική παρακολούθηση
 • (Κοινωνικό) marketing-προώθηση

Η συμμετοχή στο σεμινάριο απαιτεί την παρακολούθηση και των επτά θεματικών διάρκειας 12 ωρών από τα ίδια ή διαφορετικά μέλη του εγχειρήματος. Ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Παρακαλούμε να δηλώσετε συμμετοχή μέχρι τη 1 Δεκεμβρίου στο ecologicalthess@gmail.com
Περισσότερες πληροφορίες:

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΥΓΕΙΑΣ


ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ

ΑΦΕΨΗΜΑ: Για κάθε φλιτζάνι ρίχνουμε ένα κουταλάκι από το βότανο. Το σκε-πάζουμε και το αφήνουμε να βράσει για 10 έως 15 λεπτά. Σουρώνουμε και το πίνουμε σκέτο, με ζάχαρη ή μέλι.

ΕΓΧΥΜΑ: Σε ένα φλιτζάνι με βραστό νερό ρίχνουμε ένα κουταλάκι από το βό-τανο και το σκεπάζουμε. Το αφήνουμε για 10 έως 15 λεπτά. Σουρώνουμε και το πίνουμε σκέτο, με ζάχαρη ή μέλι

ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΑ: Για κάθε φλιτζάνι χρησιμοποιήστε ένα φακελάκι. Προσθέ-στε βραστό νερό και αφήστε το για 3 έως 5 λεπτά. Μπορείτε αν θέλετε να προ-σθέσετε ζάχαρη, μέλι ή λεμόνι και να απολαύσετε ένα γευστικό, υγιεινό και αρω-ματικό ρόφημα.

ΦΙΛΤΡΟΥ: Τοποθετείστε το φίλτρο στην καφετιέρα, ρίξτε ένα γεμάτο κουτα-λάκι από το βότανο στο φίλτρο για κάθε φλιτζάνι ροφήματος. Βάλτε τόσα φλιτζάνια νερό όσα ροφήματα θα φτιάξετε και ανοίξτε την καφετιέρα. Αφού σερβίρετε, προσθέστε αν θέλετε ζάχαρη ή μέλι.

10 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΓΩΜΕΝΑ ΠΟΤΑ ΜΕ ΒΟΤΑΝΑ

 ΤΣΑΪ ΜΕ ΤΖΙΝΤΖΕΡ ΚΑΙ ΛΕΜΟΝΙ

Τα θεραπευτικά βότανα για το κρυολόγημα το χειμώνα

Τα θεραπευτικά βότανα για το κρυολόγημα το χειμώνα

Τα θεραπευτικά βότανα για το κρυολόγημα το χειμώνα

Συνάχι, πονόλαιμος, πονοκέφαλοι, πυρετός, βήχας και μυϊκοί πόνοι είναι τα συνηθέστερα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος.


Πολλά είναι τα βότανα που η φύση μας προσφέρει και είναι ικανά να θωρακίσουν την άμυνα του οργανισμού μας και να απαλύνουν τα συμπτώματα του κρυολογήματος . Συνάχι, πονόλαιμος, πονοκέφαλοι, πυρετός, βήχας και μυϊκοί πόνοι είναι τα συνηθέστερα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος.

Τα θεραπευτικά βότανα για το χειμώνα

Για την ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού

Εχινάκεια

Η εχινάκεια έχει διαπιστωθεί επιστημονικά ότι διεγείρει τους αμυντικούς μηχανισμούς του ανοσοποιητικού συστήματος, γι’ αυτό και είναι πολλοί εκείνοι που τη λαμβάνουν προληπτικά κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
Συμβάλλει σημαντικά στη μείωση της διάρκειας του κρυολογήματος και στην άμεση ανακούφιση από τα συμπτώματά του, δεδομένου ότι διαθέτει ισχυρές αντιβιοτικές, αντιμικροβιακές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες.
Προσοχή: Η λήψη της δεν πρέπει να υπερβαίνει συνολικά τους 2 μήνες, γιατί μπορεί να έχει αντίθετα αποτελέσματα.
Απαγορεύεται η χορήγησή της σε παιδιά κάτω των 8 ετών, ενώ αντενδείκνυται σε όσους πάσχουν από αυτοάνοσα νοσήματα (π.χ. σκλήρυνση κατά πλάκας, ερυθηματώδη λύκο) ή παίρνουν ανοσοκατασταλτικά.
Επίσης, πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή από άτομα με αλλεργία στην αμβροσία ή σε φυτά που ανήκουν στην οικογένεια των ηλίανθων.

Για τον πονόλαιμο

Εναλλακτικό Νόμισμα απο 8 δήμους στην Κύπρο!

Εναλλακτικό Νόμισμα απο 8 δήμους στην Κύπρο!

«Απεξάρτηση» από το ευρώ προώθησαν οκτώ δήμοι στην Κύπρο που θα βασίζεται στην ανταλλαγή προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του «εναλλακτικού νομίσματος». Οι Κύπριοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν μονάδες ΤΟ.Μ.  για να αγοράσουν υπηρεσίες ή προϊόντα που έχουν ανάγκη και δεν έχουν τη δυνατότητα να τα εξασφαλίσουν διαφορετικά.
anel8Η ιδέα για τη δημιουργία του "Προγράμματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης" προέρχεται από το Διοικητικό Συμβούλιο τηςΑναπτυξιακής Εταιρείας Λευκωσίας (ΑΝΕΛ) και αποτελεί μια ξεχωριστή υπηρεσία που η Εταιρεία θα προσφέρει στους δημότες. Από την υπηρεσία αυτή μπορούν να επωφεληθούν δημότες των Δήμων που είναι μέλη της ΑΝΕΛ, δηλαδή οι δημότες των Δήμων: Λατσιών, Στροβόλου, Ιδαλίου, Γερίου, Τσερίου, Έγκωμης, Λακατάμιας και Αγλαντζιάς. Στο Πρόγραμμα συμμετέχει επίσης και ο Δήμος Λευκωσίας.
"Δε χρειάζεται δηλαδή κάποιος ο οποίος είναι άνεργος να παραμένει άπραγος στο σπίτι, χωρίς εισόδημα, περιμένοντας τη μέρα που θα βρει δουλειά, αλλά με αυτό τον τρόπο τού δίνεται η ευκαιρία όχι μόνο να γίνει ενεργό μέλος της κοινωνίας, αλλά ακόμα και να εξασφαλίσει κάποιου είδους εισόδημα, όχι σε χρήμα αλλά σε μονάδες ΤΟ.Μ., τις οποίες όμως μπορεί να χρησιμοποιήσει για να αγοράσει υπηρεσίες ή προϊόντα που έχει ανάγκη και δεν έχει τη δυνατότητα να τα εξασφαλίσει διαφορετικά." 

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (ΤΕΜ) στον ΒΟΛΟΣ ! "ΧΕΛΩΝΑ" στην Αίγινα !


Στον Βόλο κατάργησαν το ευρώ!  Ο Χρήστος Παπαϊωάννου παρακολουθεί τις συναλλαγές του µε ΤΕΜ στον φορητό του υπολογιστή. Είναι ένα από τα 200 µέλη του Δικτύου ανταλλαγής στη Μαγνησία που χρησιµοποιούν µια εναλλακτική µονάδα αντί του ευρώ.
Δεν αλλάζει χέρια. Δεν τυπώνεται σε χάρτινη µορφή ούτε κόβεται σε νόµισµα. Οι κάτοχοί της όµως τη χρησιµοποιούν ως µέσο για να αγοράσουν και να πουλήσουν. Από το.....
περασµένο καλοκαίρι, στις γειτονιές του Βόλου, οι συναλλαγές δεν γίνονται αποκλειστικά µε ευρώ. Η οικονοµική κρίση και η έλλειψη ρευστότητας γέννησαν ένα δίκτυο ανταλλαγών και µια νέα µονάδα: την ΤΕΜ.
Ονοµάζεται Τοπική Εναλλακτική Μονάδα και, σύµφωνα µε τους δηµιουργούς της, έχει θεωρητικά ίση αξία µε το ευρώ, αλλά όχι την ίδια δύναµη κατανάλωσης έξω από το Δίκτυο. «Δεν είναι νόµισµα ούτε υπάρχει ανταγωνιστικά στο ευρώ. Είναι µια µονάδα που αντιπροσωπεύει την αξία των ανταλλαγών που κάνουµε µεταξύ µας», λέει ο κοινωνιολόγος Γιάννης Γρηγορίου, ένα από τα πρώτα µέλη του Δικτύου.
  Η ΤΕΜ χρησιµοποιείται στη Μαγνησία, στο Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης που ξεκίνησε τον περασµένο Ιούνιο.
Από µια παρέα φίλων το Δίκτυο µεγάλωσε και έφτασε τα 50 µέλη µέσα σε έναν µήνα και σήµερα φτάνει τα 200. Για να συµµετάσχει κάποιος, απαιτείται φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας. Με την εγγραφή, το Δίκτυο του δίνει πίστωση 300 ΤΕΜ (χωρίς την επιβάρυνση τόκου), τις οποίες µπορεί να ξοδέψει στις υπηρεσίες ή τα προϊόντα που προσφέρουν τα υπόλοιπα µέλη. Ο λογαριασµός του καθενός και οι συναλλαγές καταγράφονται σε ηλεκτρονική βάση δεδοµένων. Στην ίδια ιστοσελίδα τα µέλη καταχωρίζουν αγγελίες για προσφορά υπηρεσιών και προϊόντων. Όποιος δεν έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο εξυπηρετείται µε κουπόνια (εντολές πληρωµής).
Μεταξύ των µελών υπάρχουν αγρότες, υδραυλικοί, δικηγόροι, λογιστές, ηλεκτρολόγοι, ένας καρδιολόγος, µια οµοιοπαθητικός και ένας ιδιοκτήτης καταστήµατος οπτικών. Όπως εξηγεί ο κ. Γρηγορίου, τα καταστήµατα ή οι επιχειρηµατίες ζητούν από µέλη του Δικτύου ένα µέρος της τιµής σε ευρώ και το υπόλοιπο σε ΤΕΜ, καθώς έχουν να καλύψουν το κόστος παραγωγής, τον ΦΠΑ και την προµήθεια σε ευρώ. «Για παράδειγµα, στο µαγαζί µε τα οπτικά, για έναν σκελετό γυαλιών αξίας 100 ευρώ ο ιδιοκτήτης θα ζητήσει από τον πελάτη 70 ευρώ και 30 ΤΕΜ. Σαν να του κάνει έκπτωση. Έπειτα θα κόψει απόδειξη για 70 ευρώ», λέει ο κ. Γρηγορίου.
Η ΤΕΜ µπορεί, σύµφωνα µε τους κατόχους της, να αναστήσει την τοπική αγορά. Όπως λένε, εξοικονοµούν ευρώ που έπειτα τα διαθέτουν εκτός Δικτύου. Παράλληλα δίνουν αγοραστική δύναµη σε ανέργους. Ο Θοδωρής Μαυρίδης είναι ένας από αυτούς. Πενήντα τριών ετών, ηλεκτρολόγος, χωρίς δουλειά εδώ και οκτώ µήνες.

Οι συνεταιρισμοί στη Γαλλία

Οι συνεταιρισμοί στη Γαλλία1

  
    Στη Γαλλία τα τελευταία χρόνια πολλές επιχειρήσεις (ιδίως αυτές που εγκαταλείπονται από τις αλλοδαπές μητρικές τους) μετατρέπονται από τους ίδιους τους εργαζόμενους σε «συνεταιριστικές επιχειρήσεις», τις λεγόμενες SCOP - Sociétés coopératives et participatives. Tο 2012 οι SCOP ανέρχονταν σε 2.000 περίπου και απασχολούσαν 42.000 εργαζόμενους. 
Στην ίδια κατεύθυνση, το 2001 θεσπίστηκε στη Γαλλία ειδικός νόμος που προβλέπει τη δυνατότητα ίδρυσης ενός νέου τύπου συνεταιριστικής επιχείρησης ονόματι Scic– (κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση συλλογικού συμφέροντος (Société coopérative d'intérêt collectif) η οποία --σε αντίθεση με την SCOP-- έχει την ιδιαιτερότητα ότι συνενώνει όλους τους δρώντες σ ένα σχέδιο με μεγάλη κοινωνική χρησιμότητα. 
Τέλος, παράλληλα με τις SCOP και SCIC λειτουργούν από το 1995 οι Συνεταιρισμοί Δραστηριοτήτων και Απασχόλησης – CAE (Coopérative d'Activités et d ‘ Emploi) όπου μπορούν να εντάσσονται άτομα ως μισθωτοί και στους οποίους παρέχεται η διοικητική, λογιστική και γενικότερα τεχνογνωσία μιας CAE προκειμένου να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση. 
 • Το παρακάτω 3λεπτο βίντεο, παραγωγής του Δικτύου των SCOP, εξηγεί με απλά λόγια τις τρεις αυτές μορφές συνεταιρισμών στη Γαλλία. Η προσαρμογή των υποτίτλων στα ελληνικά έγινε από το Συνεταιρισμό Γονέων Χαλανδρίου. 


Πηγές πληροφοριών
1. www.lesscop.org
2. Εισαγωγή στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία – Τάκης Νικολόπουλος, Δημήτρης Καπογιάννης – 2η έκδοση – ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ