Τα απορρίμματα δεν είναι σκουπίδια!Τα απορρίμματα δεν είναι σκουπίδια!

  


Οι προτάσεις των Οικολόγων Πράσινων για βιώσιμη διαχείριση και στόχο την παραγωγή «μηδενικών αποβλήτων»

Πρόληψη, μείωση του όγκου των απορριμμάτων, επαναχρησιμοποίηση, διαλογή στην πηγή, κομποστοποίηση και αποκεντρωμένες μονάδες μικρής κλίμακας και κόστους, με παράλληλη κοινωνική συμμετοχή είναι οι βασικές προτάσεις των Οικολόγων Πράσινων.

Αναγνωρίζοντας την κρίσιμη πραγματικότητα στην οποία έχει φθάσει το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, οι Οικολόγοι Πράσινοι συζήτησαν το θέμα στη διάρκεια των εργασιών του 11ου Τακτικού Συνεδρίου τους, που ολοκληρώθηκε το Σαββατοκύριακο 15-16 Νοεμβρίου. Προηγήθηκε ανοιχτό στρογγυλό τραπέζι, με συμμετοχή εκπροσώπων και άλλων πολιτικών χώρων, περιβαλλοντικών οργανώσεων αλλά και εκλεγμένων στην Αυτοδιοίκηση.
Με βάση τη συζήτηση αυτή καταθέτουν δημόσια τις προτάσεις τους για τη βιώσιμη διαχείριση απορριμμάτων με στόχο την παραγωγή «μηδενικών απορριμμάτων»», που προωθούν μέσα από τους εκλεγμένους τους στην Αυτοδιοίκηση και το Δίκτυο Εναλλακτικής Διακυβέρνησης αλλά για τις οποίες δηλώνουν πως θα αγωνιστούν μαζί με περιβαλλοντικές οργανώσεις και συλλογικότητες της κοινωνίας των πολιτών.
Κεντρικά στοιχεία των προτάσεων είναι η έμφαση στην πρόληψη, τη μείωση του όγκου, την επαναχρησιμοποίηση, τη διαλογή στην πηγή και την κομποστοποίηση, οι αποκεντρωμένες μονάδες μικρής κλίμακας και κόστους αλλά και η κοινωνική ενεργοποίηση και συμμετοχή.
Βασικοί άξονες προτεραιότητας:
  • Ο σχεδιασμός σε δημοτικό /διαδημοτικό επίπεδο, μέσα από τα σχέδια πενταετίας των ΟΤΑ, τον χωροταξικό σχεδιασμό αλλά και τα σχέδια ολοκληρωμένης αστικής παρέμβασης
  • Η προώθηση και ριζική αναθεώρηση των ΠΕΣΔΑ με βάση τα δεδομένα της συγκυρίας, αλλά και η επανεξέταση των διαγωνισμών ΣΔΙΤ
  • Η οριστικοποίηση και δημοσιοποίηση  των  εθνικών σχεδίων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων και διαχείρισης αποβλήτων
Το πλήρες κείμενο της απόφασης του Συνεδρίου είναι διαθέσιμο ΕΔΩ: http://www.ecogreens-gr.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=5610
Δείτε ακόμη σχετικά:

Ενδογενής Παραγωγική Ανασυγκρότηση: Χρέος, παραγωγή και Αριστερά, του Βαγγέλη Πισσία

Ενδογενής Παραγωγική Ανασυγκρότηση: Χρέος, παραγωγή και Αριστερά, του Βαγγέλη Πισσία


Τρία μεγάλα προβλήματα
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Τρία προβλήματα, μεταξύ τους αλληλένδετα, που αλληλοκαθορίζονται. Όμως, ένα από αυτά έχει τον πρώτο και τον τελευταίο, τον υπερκαθοριστικό, λόγο.
Όπου χρέος η παρούσα κατάσταση, η τάση αλλά και η δυναμική του ελληνικού χρέους. Όπου παραγωγή η παρελθούσα και παρούσα κατάσταση καθώς και η δυναμική της εγχώριας παραγωγής. Όπου Αριστερά, για το παρόν άρθρο τουλάχιστον, η «κυβερνώσα» Aριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ, η τάση και η δυναμική του.


* Ο Βαγγέλης Πισσίας είναι δρ του Πανεπιστημίου της Σορβόνης (Αγροτική Ανάπτυξη και Προγραμματισμός) και του Πανεπιστημίου Αμιένης (Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις)Πηγή:  Δρόμος της Αριστεράς Τρία μεγάλα προβλήματα