Ελληνικός Ζεόλιθος: Χρήσεις των Ζεόλιθων

Ελληνικός Ζεόλιθος: Χρήσεις των Ζεόλιθων: Ο όρος ζεόλιθος επινοήθηκε το 1756 από τον Σουηδό ορυκτολόγο Axel Fredrik Cronstedt, ο οποίος παρατήρησε ότι κατά την ταχεία θέρμανση του...

Δεν υπάρχουν σχόλια: