Εναλλακτική επιχειρηματικότητα ?

  • Εναλλακτική επιχειρηματικότητα ?  ΝΑΙ , ΓΙΑΤΙ ΌΧΙ ?!!!
Για να περιγράψουμε τα βασικά σημεία των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του Ν. 4019/2011 θα πρέπει πρώτα να αναφερθούμε στην έννοια της «Κοινωνικής Οικονομίας». Θα μπορούσαμε να την ορίσουμε ως :
" το σύνολο των οικονομικών, επιχειρηματικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνονται από εταιρείες ή ενώσεις προσώπων, των οποίων ο σκοπός είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων."

π.χ. Κοινωνικά παντοπωλεία ανά χωριό και πόλη;
Ναι. Χωρίς να προκληθεί ζημία στα υφιστάμενα καταστήματα αφού, μπορούν τα υφιστάμενα μέσω του ευεργετήματος του Ν.4019 να κάνουν χρήση των προβλεπομένων.
Δραστηριότητα που θα δώσει την δυνατότητα στα καταστήματα να έχουν καλύτερες τιμές λιανικής στα προς πώληση είδη τους, αφού θα προμηθεύονται απ΄ ευθείας ως συνεταιριστές από παραγωγούς ; 
 Ναι.
Αυτό παρέχει το "Κοιν.Σ.Επ."
Όχι, είναι πολλά ακόμη. Είναι και για τη δημιουργία εργαστηρίων για κοσμηματοποιούς και εργαστηρίων χορού και θεατρικών δράσεων και δημιουργίας σεμιναρίων και για την δημιουργία καφέ μπαρ - βιβλιοπωλείου και κοινωνικού φαρμακείου και την δημιουργία συνεταιρισμού γονέων και κηδεμόνων για την φύλαξη των παιδιών ενόσω οι γονείς εργάζονται και πολλά άλλα.


helona.eu

Δεν υπάρχουν σχόλια: