Θα θέλαμε την γνώμη σου και την συμμετοχή σου.

Ξεκινήσαμε στην Αίγινα την Κοιν.Σ.Επ. (Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση )  "Χελώνα" 
 Θα θέλαμε την γνώμη σου και την συμμετοχή σου.
   Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις είναι μία ιδέα την οποία η Ευρώπη έχει ήδη αγκαλιάσει και αποδεικνύεται πως λειτουργεί αποτελεσματικά, καθώς η αλληλοβοήθεια συμβαδίζει με την  επιχειρηματικότητα. Είναι ο Τρίτος Τομέας της Οικονομίας που καλύπτει τα κενά που υπάρχουν  στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Αξιοσημείωτο είναι ότι η Κοινωνική ή Αλληλέγγυα Οικονομία στην  Ευρώπη αντιπροσωπεύει περίπου το 6% της συνολικής απασχόλησης με περίπου 11 εκατομμύρια  εργαζόμενους και το περίπου το 10% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.
   Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.), είναι ένας νέος φορέας της Κοινωνικής  Οικονομίας και εμφανίσθηκε με τον Ν.4019/2011. Είναι ένας αστικός συνεταιρισμός με κοινωνικό σκοπό και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα. Ως κοινωνική οικονομία ορίζεται το σύνολο των οικονομικών, επιχειρηματικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνονται από εταιρείες ή ενώσεις προσώπων, των οποίων ο σκοπός είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων..
    Επιτυχημένα παραδείγματα Κοινωνικών συνεταιριστικών Επιχειρήσεων από όλον τον κόσμο και την Ελλάδα, καταδεικνύουν ότι προσφέρουν την δυνατότητα στους ανθρώπους, να εργάζονται μαζί και να συστήνουν βιώσιμες επιχειρήσεις, οι οποίες δημιουργούν θέσεις εργασίας, και προάγουν την ευημερία της κοινωνίας.
     Πως λειτουργεί μια ΚΟΙΝΣΕΠ
      Η διαφορά μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης από μια οποιαδήποτε μορφή επιχείρησης είναι ότι τα κέρδη της επανεπενδύονται είτε στην ίδια επιχείρηση που διαχειρίζεται, είτε προσφέρονται για κοινωφελή σκοπό. Ενώ σε μια οποιαδήποτε άλλη μορφή επιχείρησης τα κέρδη του ο ιδιώτης τα διαχειρίζεται κατά πως θέλει, τα κέρδη της ΚΟΙΝΣΕΠ επενδύονται προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας. Τα κέρδη διατίθενται ετησίως, ως εξής:5% για σχηματισμό αποθεματικού,  Έως 35% διανέμεται στους εργαζόμενους ως κίνητρο παραγωγικότητας, Το υπόλοιπο (τουλάχιστον 60%) διατίθεται για τις δραστηριότητες της επιχείρησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
       Κοιν.Σ.Επ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ αφορούν την παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας σε τομείς όπως ο πολιτισμός, το περιβάλλον, η οικολογία, η εκπαίδευση, οι παροχές κοινής ωφέλειας, η αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, η διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων και γενικά η παροχή υπηρεσιών και προϊόντων που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης. Σε αυτή την κατηγορία Συλλογικού και Παραγωγικού σκοπού ανήκει και η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΑΙΓΙΝΑΣ χελώνα.
       Η βασική  και  πρώτη  κοινωνική επιχειρηματική ιδέα είναι η ενεργός συμμετοχή των κατοίκων του 
       νησιού για την αξιοποίηση όλων των τοπικών πόρων προς όφελος της τοπικής οικονομίας και 
       κοινωνίας. 
       Πρώτο βήμα στην υλοποίηση της επιχειρηματικής ιδέας η ανακύκλωση προϊόντων από 
       τα απορρίμματα, καθώς:
        Τα απορρίμματα είναι προϊόντα, διότι έχουν εμπορική αξία.
        Παράγονται από τους πολίτες.
        Ο κάθε πολίτης και η τοπική κοινωνία δικαιούνται τα οφέλη από την διαχείριση των 
       προϊόντων αυτών.
        Ο κάθε πολίτης συμμετέχει στον τρόπο διαλογής και διαχείρισης των απορριμμάτων, 
       με απώτερο σκοπό την ευαισθητοποίηση του σε συλλογική και συνεργατική δουλειά.
       Τα κοινωνικά ζητήματα στα οποία απαντά η επιχείρηση είναι:
       - Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, μέσω της συμμετοχής τους σε μια καινοτόμο, 
       συλλογική και ορθολογική διαχείριση των πόρων του νησιού (απορρίμματα, πρωτογενής τομέας, 
       τουρισμός κλπ). 
       -Η δημιουργία θέσεων εργασίας για ανέργους από την αξιοποίηση τοπικών πόρων και χωρίς κρατική 
       επιδότηση.
       Όραμα μας είναι η αειφόρος ανάπτυξη του νησιού μέσα από μία κοινωνική διαχείριση, με σεβασμό στο 
       περιβάλλον και τα ιδιαίτερα μορφολογικά, ιστορικά, θρησκευτικά κ.α. χαρακτηριστικά του.  Μέρος του 
       μοντέλου ανάπτυξης είναι και η διαχείριση των απορριμμάτων –προϊόντων, που φρονούμε ότι μπορεί 
       να μεταλαμπαδευτεί σε μικρά σε μεσαία νησιά μέσω ενός βιώσιμου και με χαμηλό κόστος μοντέλου 
       διαχείρισης των απορριμμάτων, ώστε να απαλλαγούν τα νησιά αυτά  από το πρόβλημα των 
       απορριμμάτων και να σταματήσει η λειτουργία των ΧΑΔΑ. 
       Απευθυνόμαστε στην ιδιωτική αγορά ανακυκλώσιμων μη επικίνδυνων υλικών,
        διαθέτοντας τα προδιαλεγμένα στην πηγή προϊόντα μας
        (χαρτί, χαρτόνι, γυαλί, αλουμίνιο, λευκοσίδηρο κ.α μέταλλα, πλαστικό, 
       καθώς επίσης και τα τηγανέλαια για  παραγωγή βιοντήζελ). 


       Γρηγόρης   Μαλτέζος     maltezos@gmail.com       6932313108
       τηλ.   22970-22221               τηλεφωνητής .  7007001108  [αστική μονάδα ]
       Γιάννης  Κάσσης             kassis123@yahoo.gr        6945363185

       1 σχόλιο:

       Γρηγόρης Μαλτέζος είπε...

       Τέσσερις Τρόποι για Οικιακή Κομποστοποίηση
       της γεωπόνου Νίκης Ν. Κεφαλά

       Με τη διαδικασία της κομποστοποίησης προσπαθούμε να δημιουργήσουμε κατάλληλο περιβάλλον για την παραγωγή του κομπόστ, του «μαύρου χώματος» δηλαδή, που βρίσκουμε στην ελεύθερη φύση κάτω από στρώματα πεσμένων φύλλων και νεκρή βλάστηση. Η αποσύνθεση των οργανικών υλών είναι μια φυσική λειτουργία, για την οποία εφαρμόζουμε τις παρακάτω μεθόδους:
       Σωροί επί εδάφους: Τα υλικά που προορίζονται για το χώνεμα συγκεντρώνονται σε σωρούς, ελάχιστης διάστασης 1 μ. προς όλες τις πλευρές, προκειμένου να αναπτυχθεί στο εσωτερικό τους θερμοκρασία 60 βαθμών Κελσίου. Η διαμόρφωση των σωρών είναι σημαντική για την επιτυχία της χώνευσης. Κατά διαστήματα πρέπει να βρέχονται, ιδιαίτερα όταν κάνει ζέστη. Σύντομα θα δείτε τους σωρούς να αχνίζουν, που σημαίνει ότι οι μικροοργανισμοί έχουν πάρει... φωτιά δουλεύοντας! Με την βοήθεια πιρούνας ανακατεύετε δίνοντάς τους οξυγόνο και βοηθώντας τους να πολλαπλασιαστούν. Η χώνευση θα κρατήσει 4 - 6 μήνες ανάλογα με το είδος του υλικού και την εποχή.
       Υπόγεια κομποστοποίηση: Η χώνευση των υλικών σε λάκκους, απαιτεί λιγότερη φροντίδα, δεν μυρίζει και συντελεί στη γρήγορη βελτίωση των φτωχών εδαφών. Σε λάκκο βάθους 30 εκατ., πλάτους 0,50 μ. και μήκους όσο χρειάζεται για την ταφή, ρίχνουμε όλο το διαθέσιμο υλικό, βρέχουμε με νερό και σκεπάζουμε με χώμα. Η κομπόστα πρέπει να «χωνέψει» για έξι τουλάχιστον μήνες.
       Επιφανειακή κομποστοποίηση: Με τη μέθοδο αυτή το χώνεμα των φυτικών υλικών, γίνεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ακριβώς και στη φύση. Το υλικό διασκορπίζεται σε στρώματα πάχους 10 εκατ. τουλάχιστον. Μέσα και κάτω από το στρώμα δημιουργείται ευνοϊκό περιβάλλον για τους μικρο-οργανισμούς του εδάφους. Τα βακτήρια και οι μύκητες μετατρέπουν το οργανικό υλικό σε θρεπτικά στοιχεία για τα φυτά, οι γαιοσκώληκες μεταφέρουν τμήματά του βαθιά μέσα στο έδαφος, ενώ ακάρεα, πολύποδα και λοιποί συγγενείς το τεμαχίζουν και το ανακατεύουν, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός χαλαρού εδάφους ευεργετικού για τα φυτά.
       Να θυμίσουμε, πως σκουλήκι με σκουλήκι διαφέρει και πως δεν είναι όλα ωφέλιμα! Αν όμως δείτε στον κήπο σας τον κλασικό καφέ γαιοσκώληκα με τους δακτύλιους στο σώμα του, να χαρείτε γιατί ήρθε για το καλό σας! Δουλειά του είναι ν' ανακατέψει και ν' αερίσει το χώμα βελτιώνοντας τη σύστασή του και να παράξει θρεπτικά υλικά για τα φυτά σας.
       Κομποστοποιητές: Ειδικοί κάδοι που υπάρχουν στο εμπόριο σε ποικιλία σχεδίων, μεγεθών και τιμών, θα σας βοηθήσουν στη διαδικασία κομποστοποίησης. Μέσα τους οι γαιοσκώληκες είναι ευτυχείς, γιατί έχουν αρκετή τροφή για να αναπτυχθούν και να μετατρέψουν τα υλικά σε αζωτούχες ενώσεις. Στους κομποστοποιητές συστήνεται η χρήση υγρασιόμετρου και σταθεροποιητή PH, η συχνή ανάδευση και η ιδιαίτερη προσοχή στις θερμοκρασίες.
       Tip
       Η κομπόστα είναι έτοιμη όταν το μείγμα μειωθεί σε όγκο, έχει σκούρο χρώμα, μυρίζει ουδέτερα και δεν κατοικείται πλέον από έντομα και σκουλήκια.
       (από την εφημερίδα "ΗΜΕΡΗΣΙΑ", 20-21/10/2012)