παράταση του χρονοδιαγράμματος διαβούλευσης του ν/σ για την ανακύκλωση

Παρατείνετε η δημόσια διαβούλευση του ν/σ 

για την ανακύκλωση .

Έπειτα από εισήγηση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) και του Αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, αποφάσισε την παράταση του χρονοδιαγράμματος διαβούλευσης του σχεδίου νόμου «Τροποποίηση του Ν2939/01 – Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ} και άλλες διατάξεις», μέχρι σήμερα, Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016.
Σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο η απόφαση αυτή πάρθηκε αφού εκτιμήθηκε ότι απαιτείται επιπλέον για την κατάθεση των προτάσεων των φορέων και λαμβάνοντας υπόψη τη συζήτηση που αναπτύχθηκε την τελευταία εβδομάδα με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και τα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, αλλά και την πρόσφατη αλλαγή πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου.
Με την ευκαιρία της παράτασης, ο ΕΟΑΝ από την πλευρά του αναλαμβάνει την πρωτοβουλία οργάνωσης συναντήσεων εργασίας και διαλόγου με τους φορείς των παραγωγών, της Αυτοδιοίκησης, καθώς και με τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, ώστε να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό το νομοσχέδιο.
Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Περιβάλλοντος, «είναι ξεκάθαρο ότι απαιτούνται άμεσες και ουσιαστικές πρωτοβουλίες για να πετύχουμε τους προβλεπόμενους στόχους, αλλά και το ότι η ανακύκλωση και η εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων μπορεί και πρέπει να αποτελέσουν ταυτότητα της Αυτοδιοίκησης, της Παραγωγής και της Επιχειρηματικότητας, ως συστατικά στοιχεία της δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης».

Δεν υπάρχουν σχόλια: