Ένας πρακτικός οδηγός για την υποστήριξη εκκίνησης συνεταιριστικών επιχειρήσεων.

  • Έτοιμοι, Λάβετε θέσεις, Συνεταιριστείτε!

Ready, Steady, Coop!

– Ένας πρακτικός οδηγός για την υποστήριξη εκκίνησης συνεταιριστικών επιχειρήσεων. !!!  
  • πηγή http://www.diktio-kapa.dos.gr/

Δόθηκε στην δημοσιότητα η έκδοση του «Ready, Steady, Coop! Έτοιμοι, λάβετε θέσεις, Συνεταιριστείτε!
- ένας οδηγός για την εκκίνηση συνεταιρισμών» .
Ο σκοπός αυτής της έκδοσης σε 6 γλώσσες, μεταξύ αυτών και των ελληνικών, είναι να βοηθήσει Οργανισμούς Συνεταιριστικής Ανάπτυξης οι οποίοι υποστηρίζουν νέους ανθρώπους που θέλουν να ξεκινήσουν την δική τους συνεταιριστική επιχείρηση.

Ο οδηγός αυτός βοηθά τους οργανισμούς να εφαρμόσουν με επιτυχία ένα πρόγραμμα συνεταιριστικής συμβουλευτικής (mentoring) το οποίο θα είναι προσβάσιμο από όλους τους επιχειρηματίες που σκοπεύουν να ξεκινήσουν έναν συνεταιρισμό. Περιγράφει τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για να εξασφαλιστεί ότι ο/η επίδοξος/η επιχειρηματίας θα λάβει ισχυρή υποστήριξη στα πρώτα βήματα της επιχείρησής του/της.

Το «Ready, Steady, Coop!» συνοδεύεται από μια σειρά πρακτικών εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της συμβουλευτικής διαδικασίας: εφαρμογή καλών πρακτικών, συνεταιριστικό προφίλ χωρών και μια σειρά απαντήσεων σε ερωτήματα τα οποία μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.


Αυτή η έκδοση αποτελεί ένα από τα αποτελέσματα του έργου Coopstarter, μιας πρωτοβουλίας που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Grundtvig της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να κάνει το συνεταιριστικό μοντέλο των επιχειρήσεων γνωστό στις νεότερες γενιές και να υποστηρίξει κατά την φάση της εκκίνησης ανθρώπους που επιθυμούν να ιδρύσουν ένα συνεταιρισμό.

Ο Mirko Nodari, Διευθυντής Επικοινωνίας στους Συνεταιρισμούς Ευρώπης, σχολίασε : «Είμαστε περήφανοι γι αυτή την έκδοση. Πολύ συχνά οι νέοι επιχειρηματίες αποτυγχάνουν λόγω της έλλειψης επαγγελματικής υποστήριξης. Συνδυάζοντας την εμπειρία και την γνώση των μελών μας δημιουργήσαμε αυτό το εργαλείο με σκοπό να ενδυναμώσουμε την υποστήριξη που παρέχεται στους νέους επιχειρηματίες και να αυξήσουμε το ποσοστό επιτυχίας τους. Περισσότεροι συνεταιρισμοί σημαίνει περισσότερες θέσεις εργασίας, περισσότερη ευημερία, δυνατότερες κοινότητες.»

Σημείωση :
Οι Cooperatives Europe - η ευρωπαϊκή περιφερειακή οργάνωση της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας - είναι ο ευρωπαϊκός διατομεακός οργανισμός που εκπροσωπεί τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις. ¨Εκπροσωπεί 90 οργανισμούς μελών από 34 ευρωπαικές χώρες σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, και προωθεί το συνεταιριστικό επιχειρηματικό μοντέλο στην Ευρώπη. Τα μέλη του εκπροσωπούν 123 εκατομμύρια μέλη συνεταιρισμών οι οποίοι κατέχουν 160.000 συνεταιριστικές επιχειρήσεις και δίνουν εργασία σε 5,4 εκατομμύρια ευρωπαίους πολίτες

Οι συνεργάτες του έργου Coopstarter είναι οι Cooperatives Europe, το Febecoop από το Βέλγιο, το Nabco από την Ιρλανδία, το Kooperationen από την Δανία, το Coompanion από την Σουηδία, το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. από την Ελλάδα, η Legacoop Λιγουρία και η Confcooperative /Irecoop Εμίλια –Ρομάνα από την Ιταλία

Μια συνεταιριστική επιχείρηση είναι μια ομάδα ανθρώπων που δρουν μαζί για να ικανοποιήσουν τις κοινές ανάγκες και προσδοκίες τους των μελών της, και οι οποίοι μοιράζονται από κοινού την ιδιοκτησία της παίρνοντας αποφάσεις δημοκρατικά. https://coopseurope.coop/resources/news/ready-steady-coop-practical-guide-cooperative-startups-released

πηγή http://www.diktio-kapa.dos.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: