Οι συνεταιρισμοί στη Γαλλία

Οι συνεταιρισμοί στη Γαλλία1

  
    Στη Γαλλία τα τελευταία χρόνια πολλές επιχειρήσεις (ιδίως αυτές που εγκαταλείπονται από τις αλλοδαπές μητρικές τους) μετατρέπονται από τους ίδιους τους εργαζόμενους σε «συνεταιριστικές επιχειρήσεις», τις λεγόμενες SCOP - Sociétés coopératives et participatives. Tο 2012 οι SCOP ανέρχονταν σε 2.000 περίπου και απασχολούσαν 42.000 εργαζόμενους. 
Στην ίδια κατεύθυνση, το 2001 θεσπίστηκε στη Γαλλία ειδικός νόμος που προβλέπει τη δυνατότητα ίδρυσης ενός νέου τύπου συνεταιριστικής επιχείρησης ονόματι Scic– (κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση συλλογικού συμφέροντος (Société coopérative d'intérêt collectif) η οποία --σε αντίθεση με την SCOP-- έχει την ιδιαιτερότητα ότι συνενώνει όλους τους δρώντες σ ένα σχέδιο με μεγάλη κοινωνική χρησιμότητα. 
Τέλος, παράλληλα με τις SCOP και SCIC λειτουργούν από το 1995 οι Συνεταιρισμοί Δραστηριοτήτων και Απασχόλησης – CAE (Coopérative d'Activités et d ‘ Emploi) όπου μπορούν να εντάσσονται άτομα ως μισθωτοί και στους οποίους παρέχεται η διοικητική, λογιστική και γενικότερα τεχνογνωσία μιας CAE προκειμένου να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση. 
  • Το παρακάτω 3λεπτο βίντεο, παραγωγής του Δικτύου των SCOP, εξηγεί με απλά λόγια τις τρεις αυτές μορφές συνεταιρισμών στη Γαλλία. Η προσαρμογή των υποτίτλων στα ελληνικά έγινε από το Συνεταιρισμό Γονέων Χαλανδρίου. 


Πηγές πληροφοριών
1. www.lesscop.org
2. Εισαγωγή στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία – Τάκης Νικολόπουλος, Δημήτρης Καπογιάννης – 2η έκδοση – ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: